En jämförelse mellan Fröken Julie och Therèse Raquin

Essay by ChanceyCollege, UndergraduateA, June 1996

download word file, 4 pages 3.0

Downloaded 37 times
Keywords , , , ,

Svenska

96-04-21

En jämförelse mellan Fröken Julie och Therèse Raquin

- Jean och Laurent två opportunister

Strindbergs drama Fröken Julie och Zolas Therèse Raquin är två samtida verk, från slutet av 1800 talet.

De skildrar båda, på ett modernt sätt, en relation mellan en man och en kvinna.

Det är Jean och Laurent som är dessa två män - vilka är de, vad vill de, vad har de gemensamt?

Handlingsmässigt är de två verken väldigt snarlika, men formmässigt högst heterogena. Fröken Julie är avsedd för teatern och håller sig inom gränserna för tidens, rummets och handlingens enheter, med direkt anföring etc.

Therèse Raquin är däremot en roman, med kapitellånga allvetande beskrivningar om vad som försiggår i de olika personernas psyken.

Bortsett från dessa olika sätt att berätta historien, finner jag handlingen kongenial.

Jean och Laurent är två män som inte är allt för socialt välställda, men inte misströstar de för det, nej tvärt om, de ser sina liv som vore de utmärkta tillfällen att vinna pengar, prestige och kvinnor,

De är båda väldigt medvetna om sitt skarpsinne och anser sig säkerligen förmer än andra.

Jean med sin lite överklassiga attityd och sätt, pratar franska och berättar stolt om sin tidigare tjänst i utlandet, han ser sig hellre som en del av familjen, än som deras betjänt. Fröken om Jean:

Fröken: Var har ni lärt er att lägga orden så där? Ni måtte ha

besökt teatrarna mycket?

Jean Även det! Jag har besökt många ställen, jag!

De är också medvetna om sin överlägsenhet, i egenhet av att vara man. Laurent om Therèse:

'Där har jag en liten kvinna, som blir min älskarinna när jag vill'

Laurent ser Therèse, sin väns hustru, som en självklarhet och är helt övertygad om att hon blir hans med en fingervisning.

Jean som är Fröken Julies...