Jimmy Page

Essay by Pablo2004College, UndergraduateA, February 2004

download word file, 4 pages 4.6

Downloaded 45 times

Jimmy Page (James Patrick Page) gitarist i Led Zeppelin

Jimmy Patrick Page vart født 9. Januar 1944. Han var en doktors sønn fra Middlesex i England. Han var opptatt av å male og ble tidlig introdusert for kunsten. Men det var etter at han hadde oppdaget Elvis Presley og rock n roll at han begynte å interessere seg for musikk og ved alderen 12 fekk han sin første gitar

Page studerte gitarbøker og hadde noen leksjoner men for det meste så lærte han seg gitar sjøl ved å lytte på soloene på platene til sine favorittartister. I 1958 dannet han sin første gruppe som hadde en retning mot R&B og begynte å spille på lokale utesteder. Når Page rundet 15 sluttet han i skolen og hoppet inn i rockelivet og for til London. Her ble han med mange band på turneer men etter en tid gjekk han tilbake til å jobbe på studio.

Hans første arbeid i studio resulterte til en No.1 hit! Mellom 1963 og 1966 spilte han på mange innspillinger. Han jobbet med Van Morrison, The Who, the Kinks, Cliff Richard. Han varierte mellom å spille soloer og berre rytmisk gitar og ble ofte kalt en forsikring av produsentene ved at han alltid klarte å fullføre en god jam eller en innspilling. Dette førte til at han fekk mange stygge blikk fra musikerne han jobbet med etter at de hadde drevet med musikk i mange år og plutselig så er det en veldig ung gutt som gjør arbeidete deres bedre enn de sjøl.

Grunnen til at Page jobbet med innspillinger var for å opprette disiplin og samtidig lære forskjellige spillestiler. Til slutt ble han lei av å arbeide med innspillinger fordi det ikke lengre gav han noe. Han hadde lyst å skape noe sjøl og ettersom at han...