Juice in the Czech Republic - Market research

Essay by urhans82University, Master'sB, April 2006

download word file, 9 pages 0.0

Downloaded 19 times

1. Problemformulering

Rynkeby A/S er Danmarks største juice producent og som led i en aggressiv markedsføringskampagne ønsker Rynkeby nu at øge deres eksport således at der ikke længere kun er tale om nærmarkederne i Skandinavien.

På baggrund af dette vil vi udføre en field-research i Tjekkiet for at finde ud af om Rynkebys appelsinjuice smagsmæssigt vil være en succes hos den tjekkiske befolkning.

Ligeledes vil vi vha. "store-checks" undersøge prisniveau, konkurrenter, kvalitet og smagsvarianter.

2. Hypoteser

"Selvom salget af juiceprodukter er faldende i Tjekkiet, vil det være muligt for Rynkeby, Smags- og kvalitetsmæssigt, at differentiere sig og have succes med salg af appelsinjuice i Tjekkiet."

"De tjekkiske forbrugere er villige til at betale ekstra for juice af god kvalitet"

3. Metode

Med udlevering af spørgeskemaet samt muligheden for at kunne udlevere smagsprøver, ønsker vi at afdække tjekkernes vaner når det gælder smag, kvalitet og pris i forbindelse med deres juicekøb.

Spørgeskemaet vil kunne give en klar indikation af hvorledes der vil kunne opbygges præferencer til Rynkebys produkter og hvor der evt. skal ændres i forhold Rynkebys nuværende produkter.

Spørgeskemaet vil umiddelbart udformes med kvantitative spørgsmål for at kortlægge en bred population og muligheden for at lave krydsspørgsmål, for at kunne konkretisere fakta i forhold til analysen.

4. Afgrænsninger

I forbindelse med vores uddeling af smagsprøver tages der højde for at vi kun har en slags juice. Denne juice vil danne grundlag for en generel opfattelse af smag og kvalitet i henhold til Rynkebys produkter. Vores uddeling af spørgeskemaet vil foregå i forbindelse med vores store-checks og vi vil så vidt muligt prøve at ramme lokalbefolkningen og undgå turister og andre besøgende i Prag. Spørgeskemaet til udlevering er på engelsk, da det ikke lykkedes os at få det oversat til tjekkisk inden afrejsen.

5. Udvikling på det tjekkiske juicemarked...