Koncentrationsbestemmelse af almindelig husholdningseddike.

Essay by skumposeHigh School, 11th gradeA+, March 2003

download word file, 1 pages 3.0 1 reviews

Dette er en kemi-rapport om Koncentrationsbestemmelse af almindelig husholdningseddike. I rapporten behandles nogle forsøgresultater for at masse% kan findes. Resultater og teori er inkluderet i opgaven og beskrevet forholdsvis nøje.

"Fremgangsmåde:

Først fortyndede vi eddiken ved at, med pipette, udtage 10 mL fra vores husholdningseddike og fortynde det op med demineraliseret vand i en målekolbe. Vi hældte derefter opløsningen i en burette. I en konisk kolbe hældte vi 10 mL NaOH-opløsning i med koncentrationen 0,1M. Vi tilsatte 20 mL demineraliseret vand og 4 dråber phenolphtalein som var vores indikator. Vi påbegyndte nu titreringen indtil væsken ikke længere var rød af phenolphtalein'et. Vi aflæste den forbrugte mængde eddikesyre-opløsningen, og foretog forsøget en gang til, for derefter at kunne tage gennemsnittet af de to resultater."