Konditions test

Essay by tonserHigh School, 12th gradeC, March 2002

download word file, 5 pages 4.4

Downloaded 32 times
Keywords , , , ,

Formål: Formålet med de to forsøg (cykeltest og pendulløbetest) var at undersøge en persons kondition og derefter beregne vedkommendes kondital.

Teori: Kondition defineres som kroppens evne til at optage luftens ilt og føre den ud i kroppen (de røde muskelfibre) hvor den indgår i den aerobe kemiske proces som tilføre vores krop energi. Processen kaldes respiration (kan ses herunder) og foregår i de enkelte cellers mitokondriger. Jo mere veltrænet jo flere mitokondriger.

Glukose + Ilt → CO2 + Vand + ATP

Det er i midlertidigt ikke sandt hvis man kalder det ovenstående reaktionsskema for fuldendt, da kroppens udnyttelsesevne kun er på 23% og ikke 100% som det ses i reaktionsskemaet. Dvs. at når man optager 100 l ilt bliver kun de 23 l lavet om til arbejde, resten går til varme.

Denne proces er dog forholdsvis langsom, så når man ikke tilføre musklerne alt den energi de skal bruge (f.eks.

når man sprinter) ved respiration, så sker der følgende processer i de hvide muskelfibre:

1.Først opbruges ATP lagre.

2.Så sker følgende to processer under anaeropt arbejde:

Creatinphosfat + ADP + P → ATP + Creatin

3.Til sidst sker følgende gæring:

Glukose + ADP + P → Mælkesyre + ATP

Først efter gæringsprocessen har skabt så store mængder mælkesyre i kroppen at det bliver for smertefuldt vil man blive tvunget af sin krop til at stoppe de fysiske belastninger.

Kondition afhænger af mange ting, men nogle af de vigtigste er lungernes evne til at optage ilt, samt hjertets evne til at pumpe ilten rundt i kroppen. Hos unge utrænede mænd er lungerne ca. i stand til at trække 6 liter atmosfærisk luft ned i lungerne per minut i hvile og under maksimalt arbejde 130-140 liter per minut. En veltrænet mand kan der imod trække næsten 200 liter ned...