Kultursammanstød

Essay by Martin X.College, Undergraduate January 1996

download word file, 8 pages 3.5

Downloaded 27 times
Keywords , , , ,

Kultursammenstød

Hver gang ens forældre eller bedsteforældre bliver nostalgiske og begynder at mindes 'de

gode gamle dage', kommer de yngre generationer (som jeg anser mig for at være en del

af) ofte i tanke om nyttige gøremål i den anden ende af huset. Pludselig kan den opvask

eller det havearbejde ikke vente længere og skal overstås her og nu. Hvis man er i den

uheldige situation at være i besiddelse af en opvaskemaskine og en gartner, eller man på

anden måde ikke kan slippe væk, ser fremtiden sort ud. De fleste kan klicheerne udenad:

'Dengang jeg var barn...' er en tidløs klassiker på linje med 'vi gik skam også i skole om

lørdagen...' Men man skulle måske spidse ører, når man kommer til 'i min tid var verden

ikke så indviklet'. Hvis man lige bremser op og tænker over det, så har de jo dybest set ret.

Verden er blevet et uoverskueligt sted at leve i.

Vore omgivelser forandrer sig i rivende hast

og vi med dem. En af konsekvenserne af det nye, såkaldte globale samfund er, at

forskellige kulturer bliver bragt tættere på hinanden. Hvor fortællinger om mystiske lande

langt borte tidligere blev modtaget med spænding, er alle steder inden for få timers

rækkevidde. Det er ikke til at undgå, at gnidninger opstår, når fremmede kulturer møder

hinanden, som det er vist i tekst 4 og 5.

Tekst 4 er en sang, skrevet af gruppen TV2 i 1985. Vi møder den almindelige dansker, der

sidder i S-toget og så vidt muligt prøver at undgå nogen form for kontakt med sine

medpassagerer. Pludselig brydes tavsheden af en beruset person, der klart og tydeligt giver udtryk for sine holdninger: De der sorte svin sku' sendes hjem. Efter at have hørt på en kort uddybning af emnet, forsøger resten af kupeen at...