Legalisering van drugs in Nederland

Essay by Annabell_xxHigh School, 10th gradeC, March 2008

download word file, 5 pages 0.0

Downloaded 2552 times

Legalisering van drugs in NederlandIntroductieNederland is een van de meeste zeer ontwikkelde landen in de wereld. Het is een internationaal, goed-geïntegreerde land met beleid dat valt onder de meeste liberale landen van de wereld.

Inderdaad heeft Nederland misschien het liberaalste overzicht op drugsgebruik dan ander land en zelfs naar het uiterste van buitengewoon is gegaan heeft zijn wetten aangaande soft drugs ontspannen.

Nochtans, een gemeenschappelijke misvatting over medicijnen in Nederland is dat mensen geloven dat zij daar zijn gelegaliseerd.

Liever cannabis en zijn nevenproducten, marihuana en hasjiesj, is slechts gedecriminaliseerd.

Dit betekent dat de verkoop en gebruik in hoeveelheden van marihuana en hasjiesj wordt niet vervolgd.

Dit bedelt de vraag: Een toegevend wettelijk is systeem meer doeltreffend dan een beperkend systeem met betrekking tot soft drugs? Dit papier onderzoekt de houding van ordehandhaving in Nederland aangaande soft druggebruik en bepaalt al of niet het toegevende systeem van Nederland een succesrijk is.

Soft Drug Legalisering in NederlandToen het Nederlandse parlement de drugswetten van het land in 1976 reviseerde, heeft het niet eigenlijk verdovende substanties gelegaliseerd.

Liever scheidde het onwettige medicijnen in twee onderscheidene categorieën: medicijnen met onaanvaardbare gezondheidsrisico's (zoals heroïne en cocaïne), die als "harde medicijnen" werd geclassificeerd en medicijnen met een kleiner medisch risico (zoals cannabis), die werden als "soft drugs" werd geclassificeerd.

Het Nederlandse Parlement besliste om dan soft drugs te decriminaliseren. Wegens dit besluit in Nederland zogenaamde "cafés" heeft geopend. In deze cafés kunnen mensen kopen beperkte hoeveelheden van cannabis en rook een marihuanagewricht zonder angst van eiser. Zoals in coffeeshops.

Het principe achter de beslissing van het Nederlandse parlement was dat het gebruik van marihuana onder de Nederlandse bevolking toenam en in plaats van moeras beneden in het wettelijke systeem, beslisten Nederlandse politici marihuana te decriminaliseren.

Het andere voordeel van het beleid, als de Nederlandse politici en algemeen publiek het ziet, is dat "het isoleert de harde drugsmarkt van de recreatieve gebruiker".

Omdat cannabisconsumenten niet langer regelmatig komt in contact met straathandelaar en schadelijker medicijnen.

Nederlands drugsbeleid wordt door het principe gegidst waarvan best als "kwaadreductie" word beschreven.

Dit betekent dat medicijnen als een openbare gezondheidszorgkwestie worden waargenomen en het doel zou moeten zijn het kwaad te minimaliseren dat die medicijnen naar individuen en naar maatschappij betekenen.

Niet misdadig om soft druggebruikers te straffen. Met betrekking tot gebruikers van harde medicijnen worden zij gecontroleerd en aangemoedigd naar het openbare gezondheidszorgsysteem voor behandeling te draaien, maar tenzij zij aan andere misdaden toevertrouwen, zij worden in Nederland niet vervolgd.

De regering heeft het toegestaan dat de Nederlandse autoriteiten hun inspanning te concentreren zich om criminele activiteiten elders te controleren. Wat inderdaad gebeurd is sinds het beleid werd uitgevoerd, de Nederlandse politie heeft zich op het achtervolgen drugshandelaars, drugslaboratoria en alle andere misdaden verwante activiteit geconcentreerd. Zou daarom het rechtvaardig zijn te zeggen dat de legalisering van soft drugs een succes in Nederland was?Enkele decennia zijn sinds soft drugs werden gedecriminaliseerd voorbijgegaan en het is nog steeds enigszins moeilijk een laatst besluit van zijn "succes" te maken. De resultaten (positieve of negatieve) van het decriminaliseren van medicijnen en instellen van een toegevend wettelijk systeem met betrekking tot medicijnen, worden gediscussieerd en enigszins onduidelijk. Het volgende onderdeel van deze papierpogingen om de tegenstrijdig gegevens te sorteren die bepalen van resultaten van het toegevende soft drugbeleid van Nederland zijn opgedoken.

Resultaten van Legalisering van drugs in NederlandDe Nederlandse eis dat hun toegevend drugsbeleid gewerkt heeft. Sommige statistieken die zijn gegenereerd heeft aangeduid dat marihuana en hasjiesj onder Nederlandse tieners gebruik en jonge volwassenen zijn niet gegroeid.

Inderdaad volgens sommige bronnen, is het lager dan in vele andere Westelijke landen.

Tim Boekhoud busje Solinge, een criminoloog en medicijn-beleidsexpert aan de Universiteit van Amsterdam hebben verklaard: "Vijfentachtig procenten van de Nederlandse bevolking hebben nooit, in hun leven, geprobeerde cannabis.

Zo dat het 15 procenten (van mensen) is die heeft wat u levenslang ervaringsgangbaarheid roept. Het is lager dan in het verenigd Koninkrijk of de V.S.

Laat dan Ierland neer, over het zelfde niveau als Duitsland, België, Frankrijk. Frankrijk is een beetje hoger, Spanje is een beetje hoger het is soort van in het gemiddelde, kon u zeggen.

Deze statistieken hebben vele geleid om waarom te vragen laten niet het gebruik van marihuana toenemen in Nederland nadat het gedecriminaliseerd werd?Een factor om te beschouwen is het begrip van de "geverniste fruit". Dat wil zeggen hebben decriminaliserende soft drug hen kleiner aantrekkelijk naar mensen gemaakt.

Volgens sommige statistieken dit is de ervaring van Nederland geweest. Bijvoorbeeld volgens de Amerikaanse Burgerlijke Vrijheden Unie na de Nederlandse regering decriminaliseerde marihuana in 1976, gebruik regelmatig verminder.

Bijzonder onder tieners en jonge volwassenen.

Voor legalisering 10 procenten van Nederlands 17 en 18 oud gebruikte marihuana, nog door 1985, die rekent had laten vallen tot 6,5 procenten.

Deze statistieken zijn geneigd om om de mening te steunen dat een toegevend wettelijk systeem aangaande drugsgebruik succesrijker is dan een beperkend een, zoals in de Verenigde Staten. Nochtans, hebben sommige mensen gesteld dat Nederland een toename in marihuanagebruik sinds de verzachten van hun marihuanabeleid heeft geleden.

De verschillende uitgezochte statistiekvertoning dat, sinds de liberalisering van het marihuanahandhavingsbeleid, heeft Nederland marihuanagebruik onder 11-18 jaar oude toename 142% van 1990-1995 gezien.

Volgens deze zelfde statistieken is misdaad regelmatig naar het punt gestegen dat verergerde diefstal en breekte en ging gebeurt 3-4 tijden meer dan in de Verenigde Staten binnen .

Dit zou geneigd zijn om om de verklaring die legalisering van soft drugs te steunen is succesrijk in Nederland niet geweest. Nog verklaren Nederlandse burgers dat zulke eisen fout zijn en dat degenen die hen slechts vereeuwigen door het succes van het liberale drugsbeleid van Nederland worden bedreigd.

Bijvoorbeeld zeggen zij dat sommige landen en de V.S. in het bijzonder, worden door Nederlandse drugsbeleid bedreigd omdat het rechtstreeks tegen de morele ideologie snijdt onderligt hun eigen beperkend drugsbeleid.

Dit wordt gedemonstreerd in de geschiedenis van de Verenigde Staten van betref unmitigated aangaande bedwelmende substanties. Een voornaamst voorbeeld van dit is dat voor over een honderd jaren, Amerikanen geloofden dat alcohol de rechtstreeks oorzaak van armoede, misdaad en was zou beschaving veroorzaken om af te brokkelen.

Deze fundamentalistische kruistocht resulteerde in nationaal alcoholverbod in 1919. De alcohol is sinds gelegaliseerd in de Verenigde Staten, maar de V.S. heeft nu deze theorie naar medicijnen toegepast.

Het onofficiële Verenigde Staten drugsbeleid is zou die legalisering (van zelfs soft drugs) tot ramp leiden. Nochtans, is een "ramp" in Nederland tengevolge van legalisering van medicijnen niet gebeurd. Inderdaad de meerderheid van onderzoek en statistiekvertoning dat het Nederlandse geen meere drugsproblemen heeft dan de naburigste landen die "liberale" drugsbeleid niet hebben.

ConclusieTerwijl sommige mensen verder gaan met beweren dat de legalisering in het Nederlandse drugsbeleid tot een toegenomen hoeveelheid van drugsgebruik in Nederland heeft geleid, is de meerderheid van statistiek geneigd om om dit te weerleggen. Totaal het verschijnt dat een toegevend soft drugbeleid zeker als doeltreffend is, indien niet meer zo, dan een beperkend systeem.

Bibliography: Wikipedia:http://nl.wikipedia.org/wiki/Drughttp://nl.wikipedia.org/wiki/Bolletjesslikkerhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Paddohttp://nl.wikipedia.org/wiki/Ecstasyhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Smartshophttp://nl.wikipedia.org/wiki/Verslavinghttp://nl.wikipedia.org/wiki/Harddrughttp://nl.wikipedia.org/wiki/Drugsdealerhttp://nl.wikipedia.org/wiki/SoftdrugDit zijn de bronnen die ik heb gebruikt.

Ik had eerst even op google gekeken maar daar kon ik niks interresants vinden.