Manhattan Project

Essay by ReuquemUniversity, Bachelor'sA, April 2003

download word file, 9 pages 5.0

Manhattan Project

Manhattan Project startede i 1942 ledet af General Leslie Groves efter at man havde erfaret at nazi-tyskland havde hensigt og planer til at bygge et masseødelæggelsesvåben af hidtil ukendt dimension. Det var den berømte og karismatiske atomfysiker Albert Einstein der informerede den amerikanske præsident Roosevelt om muligheden for atomvåben i 1939. Leslie Groves afleverede en rapport til den amerikanske præsident i december som beskrev projektet og dets omkostninger. Projektet stod til 500 millioner dollars, hvilke på dette tidspunkt var langt flere penge end det samme beløb er i dag.

Projektet blev opdelt i 3 faser, to store anlæg skulle i samarbejde med private virksomheder producere uran og plutonium. Et tredje laboratorium skulle udvikle atombomben ud fra de ma-terialer som de to anlæg gav dem, dette laboratorium hed Los Alomos i New Mexico. Da man begyndte på projektet havde man ingen ide om hvordan bomben skulle samles. Men det var her den tyske atomfysiker Einstein kom ind i billedet, han skulle hjælpe USA med at samle verdens første atombombe, sammen med en lang række af verdens bedste fysikere.

Der gik nogle år inden man var klar til at lave kontrollerede kædereaktioner, det skyldtes flere ting, blandt andet var det et meget stort projekt at oparbejde så meget uran og plutonium at det var nok til en a-bombe. Det andet var det teoretiske, der skulle mange beregninger og teoretiske analyser til før at man turde begynde lege med disse enorme mængder energi.

Først i 1944 fik man en fortløbende kontrolleret kædereaktion i gang. Og midt i 1945 fik man samlet en atombombe i Los Alamos ved hjælp af Einstein og hans bande af kloge hoveder. Deres projekt ville ændre verdenshistoriens gang. Den 16. juli var de klar til at detonere en plutoniums bombe der svarede til en 10.000 tons TNT...