Marketing Toyota tại Việt Nam

Essay by emchiyeum0tnguoiCollege, UndergraduateA, October 2014

download word file, 51 pages 0.0

Downloaded 1 times

Những thà nh công và tồn tại của Công ty TOYOTA Việt Nam

Thà nh Tựu :

Công ty TOYOTA Việt Nam (TMV)là công ty liên doanh được thà nh lập và o tháng 9 năm 1995 với số vốn đầu tư là 89,6 triệu USD trên cơ sở góp vốn của Tập đoà n ô tô TOYOTA Nhật Bản (70%), Tổng công ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp - YEAM (20%) và Công ty TNHH KUO Singapore (10%).

Kể từ đó đến nay,TMV đã lien tục phát triển cả về doanh số bán, quy mô sản xuất và số lượng nhân sự. Gia nhập thị trường ô tô từ lúc thị trường còn rất sơ khai, đến nay doanh số bán cộng dồn của TMV đã cán mốc trên 230.000 chiếc và luôn giữ vị trí tiên phong trên thị trường ô tô Việt Nam với sản lượng sản xuất trung bình hiện tại đạt trên 30.000xe/năm

(2 ca là m việc ) . Từ 11 nhân viên trong ngà y đầu thà nh lập, tới nay số lượng cán bộ công nhân viên của công ty đã lên tới hơn 1.700 người và hơn 4000 nhân viên là m việc tại hệ thống các đại lý, chi nhánh đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của TOYOTA trên toà n quốc.

Dịch vụ sau bán hà ng hoà n hảo, trong 16 năm phát triển tại Việt Nam, thị phần TOYOTA trong tổng thị trường chung luôn xấp xỉ 30%, doanh số bán cộng dồn đạt trên 230.000 xe ( xấp xỉ 25.000 xe trong năm 2012 ) .Có thể nói, TOYOTA đã xây dựng được niềm tin và là sự lựa chọn hà ng đầu của nhiều khác hà ng Việt Nam.Điều nà y còn được chứng minh rõ hơn khi công ty TOYOTA Việt Nam nằm trong top...