Muskler

Essay by Ejlif Holle JørgensHigh School, 12th gradeF, September 1996

download word file, 3 pages 4.5

Downloaded 28 times
Keywords , , , ,

- godkendt

test for musklerne

Formål:

       ÂÂ

        Formålet med denne øvelse har været, at undersøge den muskelstyrke målt i som benmusklerne kan præstere under et maximalt hop fra halvt-hugsiddende stilling, dvs. 90 graders bøgning i knæ- og hofteled. Desuden undersøges opvarmningens effekt samt forspændingens indflydelse på præstationsevnen.

Hypotese:

        Vi forventede, at drenge nok igennemsnit ville havde en større         muskelkraft end pigerne, da drenge/mænd generelt har større         musklerkraft end piger/kvinder, hvor imod piger/kvinder har flere         fedt depoter, hvilket ligger i vores gener. Vi forventede, også at tunge         personer ville have større muskelkraft end lette personer, fordi tunge         personers muskler skal jo kunne holde personen oprejst.

Usikkerhed:

        En af de fejlkilder som vi kunne have var, at det var svært at aflæse helt         nøjagtigt på målebåndet. En anden kunne være at nogle brugte lidt         forspænding, hvor det ikke var tilladt. Der er også en fejkilde i formlen,         nemlig i tiden for afsætsbevæelsen som bare er blevet sat til 1 sek.

Diskussion:

        Vi kan konstatere, at vores hypotese holdt stik, da drengene havde en         større muskelkraft i igennemsnit sammenlignet med pigernes         gennemsnitlige muskelkraft. Legemshøjden og vægten har en hel del at         sige i dette forsøg, fordi massen skal ganges med resten af formlen.         Derfor kan man groft sige, at en utrænet person som er stor og tung, kan         have lige så stor muskelkraft som en lille og trænet person. Dette         hænger sammen med, at muskelaroealet hos en høj og tung person er         større end hos en lille og let person, hvilket giver muligheden for en stor         muskelkraft under træning især. Ved træning øges musklensarealet,         og dette giver en større muskelkraft. Trænning giver også en bedre         energi og ilt tilførsel til musklerne, som øger musklen præstation.         Benmusklerne vil kunne præstere større kraft ved udstrækning i stedet         for ved sammentrækning. Opvarming gør at den fulde...