new world dizayn

Essay by alcatrazUniversity, Bachelor'sB, October 2014

download word file, 5 pages 0.0

Downloaded 3 times
Keywords

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

AKADEMİK BÖLÜM KURULU

I. ÖĞRETİM ders dağılım ÇİZELGESİ

Bölüm

Gıda Mühendisliği Bölümü

Dönem

2014-2015 Eğitim Yılı I. Dönem

1. Sınıf

Kod

Dersin Adı

Kredi

Öğrenci Sayısı

Grup Sayısı

Öğretim Üye(leri)si

§

TDP101

Toplumsal Duyarlılık Projesi

(1-0)1

90

3

Tüm Öğretim Üyeleri

Z

FE101

General Chemistry

(3-2)4

75

2

Prof.Dr. Esra İBANOĞLU

Y.Doç.Dr. Çiğdem SOYSAL

Z

FE103

General Chemistry I

(4-0)4

402

6

Prof.Dr. Osman ERKMEN

Prof.Dr. Sevim KAYA

Prof.Dr. Medeni MASKAN

Y.Doç.Dr. K.Bülent BELİBAĞLI

Y.Doç.Dr. Emine ERÇELEBİ

Y.Doç.Dr. Manolya E. ÖNER

Z

FE111

General Chemistry

(3-2)4

85

2

Prof.Dr. Sami EREN

Prof.Dr. Sibel FADILOĞLU

Z

FE113

Engineering and Ethics

(2-0)2

-

1

Y.Doç.Dr. Emine ERÇELEBİ

Z

FE122

Introduction to Food Science and Technology

(2-0)2

91

2

Prof.Dr. Fahrettin GÖĞÜŞ

Y.Doç.Dr. Çiğdem SOYSAL

ZD

2. Sınıf

Kod

Dersin Adı

Kredi

Öğrenci Sayısı

Grup Sayısı

Öğretim Üye(leri)si

§

FE211

Analytical Chemistry

(3-2)4

30

1

Prof.Dr. Sami EREN

Z

FE221

Material and Energy Balances

(4-0)4

40

1

Prof.Dr. Sevim KAYA

Z

FE243

Introduction to Statistics

(3-0)3

82

1

Prof.Dr. Medeni MASKAN

Z

FE271

Food Chemistry

(3-2)4

61

1

Prof.Dr. Fahrettin GÖĞÜŞ

Z

FE224

Eng. Thermodynamics

(4-0)4

37

1

Prof.Dr. Ahmet KAYA

ZD

FE231

Principles of Engineering Economy

(2-0)2

-

-

Doç.Dr. A.Coşkun DALGIÇ

S

FE245

Technical Report Writting and Presentation Skills

(2-0)2

-

-

Y.Doç.Dr. K.Bülent BELİBAĞLI

S

3. Sınıf

Kod

Dersin Adı

Kredi

Öğrenci Sayısı

Grup Sayısı

Öğretim Üye(leri)si

§

FE301

Mass Transfer

(4-0)4

50

1

Doç.Dr. A.Coşkun DALGIÇ

Z

FE305

Food Microbiology

(3-2)4

34

1

Prof.Dr. Osman ERKMEN

Z

FE311

Applied Kinetics of Biological Reactions

(3-0)3

60

1

Prof.Dr. Sibel FADILOĞLU

Z

FE315

Instrumental Analysis

(2-2)3

47

9

Prof.Dr. Osman ERKMEN

Prof.Dr. Ahmet KAYA

Prof.Dr. Sibel FADILOĞLU

Prof. Dr. Şenol...