Noble, a summary

Essay by Ruben1795University, Bachelor'sA-, October 2014

download word file, 55 pages 0.0

Downloaded 1 times
Keywords

Western Civilization Beyond Boundaries hfst 11 t/m 16

written by:

miclemmers

The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

Buy and sell all your summaries, notes, theses, essays, papers, cases, manuals, researches, and many more..

www.stuvia.com

Samenvatting hoofdstuk 11, 328-340, 344-349.

Crisis in Economy and Society

Famine and Declining Births.

Door het lage niveau van de landbouwtechnologie en de kleine hoeveelheid beschikbaar land werd

het in 1300 steeds moeilijker voor steden en het platteland om de groeiende bevolking te voeden. Er

kwam steeds meer concurrentie om land en banen. Boerderijen werden kleiner omdat ouders hun

landerijen opsplitsten en verdeelden onder hun kinderen. Ook werd de huur van landerijen hoger.

Omdat ook banen slecht betaalden en belastingen hoog waren was het voor velen simpelweg te duur

om te trouwen en een gezin te stichten. Mensen trouwden dus relatief laat en hadden weinig

kinderen. Nog erger dan de geboortecrisis waren de dodelijk hongersnoden die rondgingen in jaren

van slechte oogst. De grote hongersnood van 1315-1322 is een keerpunt in de geschiedenis. De

gevolgen van de hongersnood werden versterkt door oorlog en ziektes. Alsof dat alles nog niet

genoeg was sloeg in 1348 de Zwarte Dood toe.

The Black Death.

De Zwarte Dood raasde door Europa, vernietigde hele families en besmette hele steden. Tijdgenoten

hadden weinig twijfels over waar de ziekte vandaan kwam. Italiaanse handelaren hadden de ziekte

opgelopen in Kaffa, in het Zwarte Zeegebied. Vanhier ging het naar Egypte, Sicilië, Venetië en

uiteindelijk het hele continent over. Het varieerde maar over het algemeen ging 60% van de

geïnfecteerde mensen dood. Van 1348 tot 1351 vond ongeveer 25 tot 35 procent van Europa de

dood door de ziekte. In sommige steden stierf meer dan de helft van de bevolking terwijl in andere

gebieden meer gespaard bleven. De schok van de ziekte was...