Och solen har sin gång av Ernest Hemingway, 1926

Essay by Anonymous UserHigh School, 11th gradeA+, July 1997

download word file, 6 pages 3.7

Downloaded 30 times
Keywords , , , ,

Och solen har sin gång

Ernest Hemingway, 1926

Till att börja med bör nämnas att jag uppskattade boken mycket. Hemingways

'isbergsteknik' tilltalar mitt sätt att läsa böcker - föröka förstå det som står mellan raderna

eller i all fall skapa mig en egen bild av det.

'Och solen har sin gång' är en mycket stark och känslosam bok om en grupp intellektuella

amerikaner och britter sex år efter första världskriget. Alla utom en av dem, Robert Cohn,

har varit med om kriget och är djupt märkta av sina upplevelser. De har tappat meningen

med livet och tron på kärleken.

Vi ser allt som huvudpersonen Jacob Barnes berättar det med alla hans fördomar,

erfarenheter och framför allt hans skada, han är impotent men känner fortfarande åtrå, som

lins. Jake är en amerikansk journalist i Paris som gärna skulle vilja bli författare och denna

bok kan ses som hans första verk.

Till hans umgängeskrets hör hans kärlek lady Brett

Ashley, tennispartnern Robert Cohn och författaren Bill Gorton. Handlingen i sig är

egentligen rätt enkel: Jake och Bill har planerat en fiskesemester som skall avslutas med

tjurfäktningar och fiesta i Pamplona. Cohn bestämmer sig för att åka med och det gör

senare även Brett och hennes tilltänkte man bankruttören Mike Campbell. Innan resan har

Brett och Cohn åkt till San Sebastián och Cohn har blivit förälskad i Brett. Endast Jake och

Bill åker och fiskar, de andra kommer inte längre än till San Sebastián. Där svansar Cohn

runt Brett som en kärlekskrank hundvalp. Mike och Brett blir frustrerade. Jake och Bill har

underbart fiske och åker därefter till Pamplona där de andra sluter upp. Stämningen är

spänd och blir inte bättre av att Brett förälskar sig i en ung tjurfäktare vid namn Pedro

Romero. Jake ordnar så att de möts. Mike...