Opgave om 1970érne og alle de oprør der var. oprørstiden 1970

Essay by tobber4College, UndergraduateA-, January 2004

download word file, 13 pages 5.0

Downloaded 15 times

Indledning.................................................................................................................2

Baggrundsviden..............................................................................3

Sammenfatning af oprørenes samfundssyn...........................................3

Oprøret mod kapitalismen og det samfund den medfører..........................5

Det identitetsløse menneske......................................................................................5

Udnyttelsen af den tredje verden............................................................5

Fordelingen af overskuddet..................................................................5

Forureningen...................................................................................5

Oprøret mod kvindeundertrykkelsen, og for seksuel frigørelse6

Kvindens muligheder.........................................................................6

Kvindebevægelsen............................................................................6

Den seksuelle frigørelse.....................................................................6

Oprøret mod det borgerlige og normerne..............................................7

At gå imod forældrene.......................................................................7

Ny tøjstil og frisurer.........................................................................7

Musik/tekster.................................................................................7

Christiania....................................................................................7

Kollektiver - nye måder at leve sammen på..............................................8

Oprøret mod uddannelsessystemet.......................................................................8

Lærernes autoritet og professorvældet....................................................8

De store studenteroprør.....................................................................9

Tilbageblik på oprøret............................................................................................9

Kildeliste....................................................................................10

Indledning

Sidst i tresserne og i begyndelsen af halvfjerdserne så man et økonomisk opsving, folk tænkte mere og mere på de materielle ting dette kom af at folk fik flere penge mellem hænderne, grunden til dette var at flere kvinder begyndte at arbejde i stedet for at gå derhjemme, dette skyldes ligestillingen, lige pludselig havde folk to indkomster i stedet for kun manden der var den eneste forsørger i familien. Folk begyndte at tænkere mere på hvordan man så ud udad til, altså facaden der skulle vise "vi har det godt, vi er den nye lille danske kernefamilie", folk begyndte at komme hinanden mere og mere ved og derfor var det vigtig, hvad naboen mente om én.

Men også først i halvfjerdserne begyndte den lille danske kerne familie at falde fra hinanden, skilsmisser toppede i årene omkring 1970. Førhen var kvinden afhængig af mandens indkomst, og dette var hun nu ikke længere og det afspejlede sig i de enorme mange skilsmisser, dette bevirkede også at der kom mange skilsmissebørn, og skilsmisse børn blev der set ned på og når man kun havde en forsørger i huset var der ikke tid til opmærksomhed og det har nok været en af grundene til ungdomsoprøret, ud over det var der den kvindelige ligestilling, pornografiens frigivelse og an masse andre grunde til at de unge sagde "nu...