Orientarea spre client dimensiune majorã a activitãþii de marketing cu aplicaþie directã în industria modei

Essay by eusebiucarmenUniversity, Master'sA+, January 2004

download word file, 8 pages 3.0

Downloaded 40 times

Teoria ºi practica marketingului au suferit dea lungul anilor o serie de modificãri in ceea ce priveºte ideea de client, trecânduse de la marketingul de masã la cel personalizat, iar în ceea ce privesc legaturile cu clientul de la marketingul tranzacþional la marketingul relaþional.

Marketingul de masã se caracterizeaza prin faptul cã ofertantul unui anumit produs, produce distribuie ºi promoveaza acelaºi produs, un produs care este unic pentru toþi cumpãrãtorii.

Henry Ford, spunea referindu-se la cumpãrãtorii autoturismelor fabricate de firma sa, "cumpãratorii pot primi maºina în orice culoare doresc atâta timp cît este neagrã"

Argumentul tradiþional în ceea ce priveºte marketingul de masã este cã se creaza o piaþã potenþialã largã ca mãrime, fapt ce ar conduce la reducerea costurilor de fabricaþie.

Ca aplicaþie directã la industria modei, acest lucru ar însemna cã ofertantul, produce distribuie si promoveazã de exemplu un costum de haine de o singura culoare ºi chiar la o singurã mãrime.

Este un exemplu al unui fapt posibil, adus la limita extremului dar în esentã prin aceasta se defineºte marketingul de masã, cu anumite particularitãþi specifice fiecãrei industrii.

Marketingul de masã insã aparþine in mare parte trecutului daca nu a dispãrut în totalitate. "Proliferarea mediilor de publicitate ºi a canalelor de distribuþie face dificilã practicarea unui marketing universal.În mod firesc numeroase companii renunþã la marketingul de masã ºi se orienteazã spre micromarketing la unul dintre cela patru nivele posibile" :

1. marketingul de segment

2. marketingul de nisã

3. marketingul local

4. marketingul personalizat

Aceste nivele ale micromarketingului îºi gãsesc aplicabilitatea ºi în industria modei. În cazul marketingului de segment producatorul localizeazã câteva grupuri mari de potenþiali clienþi diferenþiaþi, pe baza puterii de cumpãrare, a asezãrii geografice, a culturii, pe criterii...