OV-chipkaart in Nederland

Essay by Melvin91High School, 11th gradeA, January 2008

download word file, 3 pages 3.0

Downloaded 703 times
Keywords , , , ,

Een dagje met vrienden naar de Efteling. Iedereen staat om tien over acht met gapende monden en de strippenkaarten gereed bij de bushalte. Als iedereen heeft afgestempeld rijdt de bus richting het metrostation. Eenmaal aangekomen merken twee van ons dat ze niet meer genoeg strippen hebben en dus nieuwe strippenkaarten moeten kopen bij de informatiebalie. Een half uur later zijn we gearriveerd op het treinstation en moeten we allen een treinkaartje kopen om op onze eindbestemming aan te komen. Dat moet allemaal veel makkelijker en sneller kunnen, dachten de vijf grootste OV-bedrijven van Nederland. De OV-chipkaart moet de oplossing bieden, maar is dat wel zo?"Met één kaart betaalt u straks voor trein, bus, tram en metro in heel Nederland" aldus de website van de OV-chipkaart. Dat klinkt erg handig: strippenkaarten, treinkaartjes of abonnementspassen worden verleden tijd. Ook wordt het volgens de website eerlijker, er wordt namelijk per afgelegde kilometer gerekend en niet meer per zone.

Maar er is meer: het systeem is slimmer omdat het de OV- bedrijven "beter inzicht in bijvoorbeeld de reizigersstromen op een bepaald traject of tijdstip" geeft, en zo hun diensten beter kunnen afstemmen op de vraag naar het openbaar vervoer. De site ontdekdeovchipkaart.nl van connexxion, die overigens vrijwel de zelfde informatie verstrekt als de eerder vermelde website, zegt dat de chipkaart het reizen ook veiliger maakt. Dit omdat het zwartrijden veel agressie zou opwekken, en deze agressie zou voorkomen kunnen worden door het voorkomen van het zwartrijden doormiddel van poortjes en kaartlezers. Tot slot schijnt de kaart het sneller te maken: je hoeft namelijk niet meer in de rij te staan voor kaartjes of het afstempelen. Maar is het systeem ook betrouwbaar? Volgens de hierboven genoemde websites wel. "Een vergelijkbaar kaartsysteem wordt sinds 1997 gebruikt in Hong Kong. Daar is het zo'n succes dat de kaart ook voor ander betalingsverkeer wordt gebruikt. Inmiddels zijn er meer dan 13 miljoen kaarten van in omloop."aldus de voorlichtende website van de OV-chipkaart. Ook zou de privacy van de kaarthouders gewaarborgd worden naar wens van de houder.

Het idee van de kaart klinkt geweldig, maar is dat wel zo in de praktijk? Rotterdam heeft als proefregio gefungeerd, en daar schijnen toch een hoop problemen zich op te stapelen. Dit was een aanleiding voor de GroenLinks-fractie in Rotterdam om de website ov-chipklacht.nl op te richten. Op de website staat een oproep van gemeenteraadslid Arno Bonte om klachten of ideeën te melden via het aanklachtformulier. Toch is ook hij, en GroenLinks, niet geheel tegen de OV-chipkaart. Alleen tegen de manier waarop: "GroenLinks vindt dat de invoering van de ov-chipkaart beter langzaam kan gebeuren met weinig problemen, dan snel met veel problemen. Totdat alle invoeringsproblemen zijn opgelost vinden we dat het voor iedereen mogelijk moet blijven om naast de ov-chipkaart de strippenkaart te blijven gebruiken." Ook staat er dat al een aantal problemen, dankzij het aandacht vragen voor klachten, al zijn opgelost: "De afschaffing van de strippenkaart, die in de regio Rotterdam gepland stond voor 1 juli 2007, is voorlopig uitgesteld. Ook wordt er een oplossing gezocht voor groepsreizen voor schoolklassen en voor de problemen voor abonnementhouders." Naast de oproep naar klachten en de tot nu toe opgeloste problemen staat er op de website een lijst met problemen die nog niet zijn opgelost. Zo schijnen er problemen te zijn met in- en uitchecken, het opvragen van (financiële) gegevens, de privacy, en de verschillende kaartsoorten. Ook zouden er te weinig poortjes en oplaadpunten zijn, wat weer voor opstoppingen kan zorgen.

Het brengt dus een aantal problemen met zich mee, maar als het goed werkt ook een hele hoop voordelen. De OV-chipkaart hoort wellicht bij de hedendaagse technologische samenleving, en daarom ben ik ook van mening dat dit systeem een goed systeem is, dat echter nog wel geoptimaliseerd moet worden voordat het nationaal gebruikt kan worden. Het is volgens mij dan ook niet de meer de vraag of de OV-chipkaart er komt, maar wanneer het er komt…