Peter Høeg analyse af to fortællinger fra "Fortællinger om Natten"

Essay by Anonymous UserCollege, Undergraduate January 1997

download word file, 13 pages 4.3

Downloaded 45 times
Keywords , , , ,

Indledning

Peter Høeg debuterede i 1988 med romanen Forstilling om det tyvende århundrede, den fik bragende succes. Så i 1990 kam hans bog nummer to, Fortællinger om natten, herefter kom Frøken Smilas fornemmellser for sne (1992). I 1993 udkom hans så fjerde bog og tredje roman, De måske egnede og endelig i 1996 kom Høegs fremte bog og fjerde roman, Kvinden og Aben.

Fortællinger om natten, er en novellesamling, som består af ni noveller. Jeg har valgt at koncentere mig om to af disse noveller, nemlig 'Spejlbillede af en ung mand i balance' og 'Dom over højeteretspræsident Ignatio Landstad Rasker'. Det eksistentielle ved disse noveller, og det jeg senere vil komme ind på min opgave, er kærligheden. Jeg vil gennem denne opgave analysere de to noveller og prøve at komme til forståelse med Peter Høegs mening og hensigt med disse fantastiske og helt særprægede noveller.

Dom over højesteretspræsident

Ignatio Landstad Rasker

Resumé

Thomas Landstad Rasker blev den 19 marts 1929 gift med Charlotte Rømer.

Senere samme dag stod Thomas sammen med sin kone og sin moder, Eline Landstad Rasker, i faderens Hektor Landstad Raskers lejlighed ved Frederksholms Kanal i København. Thomas var på vej til at blive Højesteretssagfører, ligesom sin fader og hans far havde været det. I hele otte generationer havde slægten Landstad Rasker været rygmaven i det danske retsystem. Mens Thomas, Charlotte og Eline stod i stuen og kikkede ud på solnedgangen, kom faderen ind ad døren. Han bad dem tage plads, da han havde noget vigtigt, han gerne ville tale med dem om. Hektor kommer med en længere beretning om sit liv og om sin far. Faderens navn var Ignatio Landstad Rasker, han var højesteretspræsident. Der fortælles om faderen og hans noget dystre og lidt puritanske sjæl. Der fortælles desuden om en retsag, som faderen havde ført,