Projekt in danish conserning Superconductivity

Essay by tonserHigh School, 12th gradeA, May 2002

download word file, 11 pages 4.5

Downloaded 44 times
Keywords , , , ,

FormålTeoriDette fysik projekt har til formål at undersøge supraledning og belyse dets anvendelsesmulighed til transport i nutiden og fremtiden. Et bestemt materiales supraledende evne, vil blive undersøgt ved et laboratorieforsøg. Om dette materiale har nogen modstand ved meget lave temperaturer, vil også blive undersøgt ved et forsøg. Hvad er supraledere og supraledning?Næsten alle metallers resistans vokser lineært med temperaturen. Ved nedkøling af bestemte materialer til det absolutte nulpunkt, har det vist sig at resistansen falder til nul, samtidig med at de frastøder magnetfelter. Det er stoffer med disse egenskaber, man kalder supraledere og egenskaben kaldes supraledning. Historisk baggrundDet var den hollandske fysiker H. Kamerlingh-Onnes der i 1911 opdagede fænomenet "supraledning". Han havde fundet en måde at fortætte Helium på, dette brugte han til at køle kviksølv ned til 4,2o K. Herved opdagede han at den elektriske modstand forsvandt. Dette åbnede mulighederne for, at kunne transportere ufattelige masser uden nogen gnidning.

Det var dog først i 1933 at det lykkedes Meissner og Ochsenfeld, to tyske fysikere, at vise hvordan supralederens magnetfeltsvirkning kunne bruges som en kontaktanordning. Det store problem dengang var dog at man kun kunne bruge flydende Helium, som var meget dyr at fremstille, for at opnå de meget lave temperaturer. Derfor var det først i 1986 hvor forsøg med keramiske materialer fra en gruppe kaldet "perovskiter", foretaget af nogle schweiziske forskere, at man opdagede at disse allerede var supraledere ved 35o K. I 1987, efter at denne opdagelse var blevet videreudviklet, havde man fundet en perovskit, der allerede var supraledende ved 90o K. Egenskaberne ved perovskiter er at deres resistans vokser stykvis lineært med temperaturen. Fordi at man havde fået et materiale der var supraledende ved en så høj temperatur, gjorde at man kunne anvende flydende nitrogen, der opnås ved 77o K. Flydende nitrogen har en større køleevne end...