Racing to be first Faddish and Foolish

Essay by delifinka December 2012

download word file, 17 pages 0.0

UNIVERSITATEA ,, LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

SPECIALIZAREA MANAGEMENTUL AFACERILOR

CURSA DE A FI PRIMUL

MANIA ŞI PROSTIA

Coordonator stiinţific :

Prof.Univ. Dr. Anatolie Caraganciu

Autori :

Oprişiu Coman Lucian

Szekeres Andreea

Cursa de a fi primul: Mania şi prostia

Odată cu dezvoltarea industriei internetului au apărut şi activităţi conexe care oferă o informare alternativă pe toate domeniile vieţii sau chiar posibilitatea de a avea acces instantaneu, online , la informaţie. Mai mult decât atât, ca aplicaţie a Internetului a apărut întreaga bransă numită e-commerce - comerţul electronic , prin care furnizorii de mărfuri şi servicii dispun suplimentar de o piaţă de desfacere enormă: Internetul.�

Practic Internetul a oferit acces la o piată globală multor întreprinderi mici şi mijlocii, care fără aportul acestuia nu ar fi avut niciodată posibilitatea de a se adresa unor clienţi la scară mondială. Astfel Internetul a devenit şi un important mediu de afaceri.

De aceea experţii şi profesorii îi îndeamnă pe antrepenori să se îndrepte ( să alerge ) spre această lume a internetului , ca să prindă o cotă cît mai mare din acest spatiu2.

In viziunea lui John Maynard Keynes aceasta ar fi fost o sugestie buna dacă piaţa ar fi avut carcteristicile de ,, first mover wins''(primul jucator castigă ).

Majoritatea pieţei destinată internetului nu a avut caracteristicile de ,, First mover wins ".

Este considerat că avantajul de a fi primul ,, First mover advantage " are o mare importanţă în sfera internetului , mult mai mare decat în industria manufacturieră.

În marketing notiunea de ,, First mover advantage" semnifică faptul ca cel care intră primul într-un segment de piată are un avantaj 2. Ideea de ,, First mover avantage " a devenit o modă recentă .

Ideea de first mover advantage se potriveşte perfect în...