Raport - Ścieżka zawodowa Managera McDonald's

Essay by sythemanUniversity, Bachelor'sA, February 2014

download word file, 14 pages 0.0

Wydział Zarządzania

Uniwersytetu Łódzkiego

kierunek: marketing

Ścieżka rozwoju zawodowego Managera restauracji sieci McDonald's

Stańczak Karol 2. Szulc Dawid 3. Ziółko Mateusz

Łódź 2014

Głównym powodem realizacji tego projektu było ustalenie przyszłej ścieżki zawodowej. Ma on na celu uświadomienie nas jak trudnym zadaniem jest obranie właściwego kierunku rozwoju zawodowego. Na naszym etapie kształcenia rozpoczęcie planowania kariery jest kluczowym elementem jej realizacji. Należy zwrócić szczególną uwagę na rozwój potrzebnych nam w karierze umiejętności.

Raport ten, oparliśmy na podstawie własnych obserwacji i wiedzy merytorycznej z książek oraz stron internetowych. Opracowaliśmy listę wszystkich potrzebnych umiejętności w oparciu o doświadczenia osób, które pracują w tym zawodzie. Przeprowadziliśmy wywiad z menadżerem restauracji, który odpowiedział nam na pytania odnośnie wykonywanej pracy. Nasz raport dotyczy rozwoju ścieżki kariery na stanowisku menadżera restauracji McDonald's. Sporządziliśmy zbiór niezbędnych cech na tym stanowisku. Spośród nich wybraliśmy trzy podstawowe oraz rozpisaliśmy ich program kształcenia w dalszym okresie studiów.

Uważamy, że biorąc pod uwagę możliwość zaistnienia wyższej płacy, perspektywę awansu na wyższe stanowisko. Nawet w obrębie tej samej restauracji wpłynęłoby to pozytywnie na obraz tego stanowiska. Uważamy, że nie jest to wystarczająco atrakcyjna praca, której można się podjąć. Od kandydatów na to stanowisko wymaga się, odpowiednio długiego stażu, ambitnego podejścia do dalszego kształcenia, dużej energiczności oraz ponadprzeciętnej umiejętności kierowania zespołem. Praca menadżera w McDonald's jest jedną z najbardziej wymagających, jeżeli chodzi o tego typu stanowiska. Zauważalne jest również rozbicie pomiędzy restauracjami prowadzonymi przez tak zwanych "franczyzobiorców" oraz tych prowadzonych przez osoby zatrudnione przez centralę McDonald's. We franczyzowej restauracji menedżerem można zostać z "marszu". W korporacyjnej restauracji trzeba najpierw przebyć drogę od szeregowego pracownika, przez instruktora, instruktora z doświadczeniem, dopiero kończąc na menadżerze. Trwa to minimum 2 lata. Zmieniając wszystkie te negatywne aspekty możliwym byłoby utworzenie idealnej ścieżki nie tylko dla początkujących i aspirujących menedżerów ale i dla...