Ropport om Blod, AB0 systemmet og antigener og antistoffer.

Essay by eXeNewter April 2005

download word file, 1 pages 0.0

Downloaded 2053 times
Keywords , , , ,

Antigener er et stof, der kan fremkalde dannelse af antistoffer, dvs. det kan være et fremmed stof i f.eks. kroppen, men det kan også sagtens være inde i ens egen krop. Antigener kan være en del af en celles overflade eller bakteriernes overflade, eller de kan også være frie, men det kan også være en del af ens egne blodlegemer. En antigen er simpelt sagt en del af en celle som man kan kende den ved. Nogle antigener er kendte for vores krop. De kan være en del af vores egen krop, og vi er født med dem. Andre antigener er fremmede for os og vores immunsystem, fordi de ikke tilhører vores krop og vil derfor vil blive fjernet.

Når kroppen forsvarer sig mod fremmede antigener, sker det bl.a. ved, at der dannes nogle antistoffer, som passer præcist til de antigener, der er fremmede for kroppen. Antistofferne sørger for, at kroppens immunforsvar sættes i gang, så fremmede organismer ødelægges og man ikke bliver syg.

Det antistoffer gør er at binde fremmede organismer, så de hvide blodlegemer har nemmere ved at ødelægge de fremmede celler og arganismer.