Se Dagens Lys - Svend Åge Madesen

Essay by ReuquemUniversity, Bachelor'sA, April 2003

download word file, 12 pages 5.0

Downloaded 23 times

Indholdsfortegnelse:

Indledning:Side 3

Problemformulering:Side 3

ReferatSide 3-4

Komposition:Side 4-5

Bestemmelse af temaer:Side 5-6

Personkarakteristik af ElefSide 6-7

Personkarakteristik af MayaSide 7-8

Evaluering af udskiftningssystemet:Side 8-9

Perspektivering til datidens samfund:Side 9-10

Konklusion:Side 10

Litteraturliste:Side 11

Noter: Side 11

Indledning:"Længsel efter længsel?"

Elef (s.55)

"Jeg vågner, genfødt. I et tyst værelse. Blidt, fordi jeg i dag har lyst til at iagttage hende, før hun ser mig, vender jeg mig mod hende der ligger ved min side" . Sådan starter Svend Åge Madsens roman "Se dagens lys", og sådan starter min opgave idet de er det samme. Min opgave omhandler selvfølgelig "Se dagens lys", men er samtidig, forhåbentlig, også en opgave, der skulle give stof til eftertanke. Som Elef har jeg også samlet tanker fra mange forskellige steder, men har dog samlet dem fra "Minderne" i stedet for fra levende mennesker, og det er blevet denne opgave, denne "folder" til at Se dagens lys.

God fornøjelse!

Problemformulering:"Hold on world, world hold on

It's gonna be alright, you gonna see the light"

John Lennon 1970

Jeg vil foretage en analyse af Svend Åge Madsens roman: "Se dagens lys". Jeg vil gøre dette med henblik på at finde ud af hvilke temaer Svend Åge Madsen tager op i denne bog. Jeg vil ydermere lave en analyse af bogens hovedpersoner, og af udskiftningssamfundet. Sidstnævnte vil jeg perspektivere til datidens samfund, og konkludere om bogen er et nutidsspejl eller fremtidsperspektiv. Mht. Personerne vil jeg komme ind på grunden til Svend Åge Madsens brug af navnet Maya, da dette har en stor betydning for fortolkningen.

Referat:

Romanen, Se Dagens Lys, handler om Elef Rygge, som lever i en ubestemt fremtid i et samfundet kaldet udskiftningssamfundet, som er styret af computeren Madam Datam. Hver dag vågner han op ved siden af en ny kone, har et nyt job, nyt...