Slaget vid Maraton 490 f Kr

Essay by Anonymous User December 1996

download word file, 3 pages 4.7

Downloaded 30 times
Keywords , , , ,

Bakgrund

När perserna på 500-talet började utvidga sitt rike kom greker på Mindre Asiens västkust (Jonien) under persiskt välde. Grekerna var missnöjda med detta och gjorde uppror. De fick hjälp av Athen och Eretria. Upproret var framgångsrikt i början, men efter några år kunde perserna slå ner det. Perserna ville nu hämnas på grekerna, framför allt Athen och Eretria. Men det viktigaste syftet var egentligen att de ville tränga undan grekerna från deras handelsvälde i Medelhavet.

Händelseförlopp

När eretrierna fick veta att perserna var på väg mot dem, bad de athenarna om hjälp. Athenarna skickade 4000 man, men många eretrier ville inte strida. De ville istället utrymma staden, medan andra förberede förräderi. När eretriernas ledare fick reda på de planerade förräderierna, bad han athenarna att återvända och det gjorde de.

Eretrierna försökte nu istället bara försvara staden. Under sex dagar belägrades staden, men på den sjunde dagen öppnades portarna av två förrädare och perserna stormade in.

Staden plundrades och brändes ner. De invånare som överlevde, fördes bort som slavar.

Därefter seglade perserna vidare mot Athen. De landsteg på kustslätten vid byn Maraton, fyra mil nordöst om staden. När athenarna fick veta detta begav de sig dit. De skickade bud till Sparta för att be om hjälp. Sparta vill hjälpa Athen, men detta var omöjligt av religiösa skäl. De fick nämligen inte kriga förrän efter fullmåne. Därför måste athenarna själva ta upp kampen mot perserna. Men athenarnas fältherrar var oense om man skulle strida eller inte. Hälften ville inte strida pga att de ansåg att athenarna var för få. Den andra hälften ville strida, däribland Miltiades. Den avgörande rösten hade den sk polemarken (överbefälhavaren). Miltiades lyckades övertala honom att rösta för krig. Befälet överlämnades nu åt Miltiades.

Persernas bästa vapen var pilbågen, grekernas lansen och svärdet. Grekerna anföll därför...