sneaky dickens

Essay by vittoscaletaUniversity, Bachelor'sB+, September 2014

download word file, 9 pages 0.0

Downloaded 1 times

1.Ieva (iziet uz skatuves, svinīgi) - Dāmas un kungi, puikas un meitenes! Esiet sveicināti gada gaidītākās pasakas pirmizrādē.. 12.a novēl Jums patīkami pavadīt laiku un kārtīgi izsmieties. Tad nu nevilksim garumā.. Piedāvājam Jūsu uzmanībai mūsu oriģināldarbu - "Pasaka par mums" (Teika par Teiku?)

2.Kristers (ātri) - Vēlamies vērst jūsu uzmanību uz to, ka visi tēli ir izdomāti un tiem nav sakara ar realitāti!

3. Tomass (veras vaļā priekškars) - Reiz sen senos laikos. Kaut kur Ziemeļeiropā. Pie aizsalušā Baltijas jūras līcā. Atradās kāda skaista, pilsēta. Šī pilsēta, tāpat kā tās pilsētnieki apbūra ar savu šarmu. Katrs tik dažāds, katrs pats par sevi personība. Un tā, starp pilsētas kņadu, sētas suņu rejām un bloku mājām, tepat aiz stūra, kaimiņos, dzīvoja divas dažādas ģimenes. Viena - tipiska latviešu ģimene, kurā vīrs ir kaismīgs sports fans un naudas pelnītājs, sieva - nesavtīga mājsaimniece, mīloša māte un budžeta regulētāja, kā arī divas meitiņas peciņas un vecāku lutekles - Annamarija un Līze.

4. Niklāvs (iznāk no kulisēm, šļūkājot žāvājoties) - Dārgā, kur ir kafija?

Agnija (dejo, haotiski uzkopj, nedzird Niklāvu, jo klausās mūziku.)

N(skaļāk, itkā meklējot) - Dārgā, kur tu esi likusi kafiju?

A (nobīstas no Niklāva) - Kafija? Nu cik reizes tev var teikt!? Kafija stāv kumodē, kakao bundžā ar uzrakstu sāls!

N - Tev nešķiet, ka vajadzētu ieviest kārtību mūsu miteklī?!

A - Kārtību ja? Tavuprāt, tos desmitus zeķu pāru, ko esi izmētājis pa grīdu, tu sauc par kārtību?

N - Jā! (stingri, bet uzreiz mainot balss tembru un jauki sakot -) Tā ir akcija - Savāc desmit vienādus zeķu pārus un saņem dāvanā jaunu skropstu tušu.

Elīna (izskrien no kulisēm, raudot, pieskrien pie tēta, apķeras ap vidukli) - Tēt, es negribu iet uz skolu! Klases zēni mani apceļ. Viņi saka, ka esmu dumja un rausta aiz...