Software engeneering

Essay by xpert02University, Bachelor'sB+, November 2014

download word file, 6 pages 0.0

Downloaded 3 times
Keywords

Projektfeladat

Informatikai rendszerek fejlesztése

Ingatlan értékbecslések kezelését támogató szoftver elkészítése

Készítették: Fodor Dávid

Ferenczi Tibor

2014. november 14.

Üzleti igény feltárása, probléma megfogalmazása

A kereskedelmi bankok hitelezési folyamatának egyik lényeges eleme az adós által biztosítékként nyújtott ingatlanok valós piaci értékének megállapítása. Az ingatlanok értékbecslését jellemzően kölsős, a bankkal szerződéses kapcsolaban álló ingatlan-szakértő cégek végzik.

Az értékbecslések folyamatát - a megrendeléstől egészen az elkészült értékbecslések jóváhagyásáig, és azok további felhasználásáig - sok esetben nem támogatja egy egységes szoftveres keretrendszer, helyette papír alapú manuális feldolgozás a jellemző. A folyamat résztvetői közötti kommunikáció és dokumentum továbbítás e-mailben, rosszabb esetben faxon történik.

A manuális, papír alapú adattovábbítás és feldolgozás jelentős költséggel jár. A költségek egyrészt a folyamat szereplőinek munkaidejében mérhetők, másrészt a papíron, e-mailben, azaz strukturálatlan módon összegyűlt, adat, információ visszakeresésének nehézségében jelentkezik.

A bemutatásra kerülő szoftver célja egy olyan keretrendszer elkészítése, mely minden szereplő részrére támogatja az értékbecslési folymathoz kapcsolódó munkájának az elvégzését, a folyamatot indító vagy a folyamat során létrehozott adatok, információk, dokumentumok kezelését és a szereplők közötti kommunikációt.

A szoftver mindezt képes úgy megvalósítani, hogy minimálisra csökkenti a manuális adminisztrációs tevékenységeket.

Az értékbecslési folyamat szereplői

Banki ügyintéző: feladata az értékbecslés megrendelése, az esetleges hiánypótlások kezelése valamint az elkészült értékbecslések felhasználása.

Megrendelés: Az egész folyamatot tehát az ügyintéző indítja, azzal, hogy az értékbecsléshez szükséges adatokat, dokumentumokat összegyűjti és továbbítja egy megrendelés formájában az értékbecslőnek. Jellemzően az alábbi dokumentumok kellenek a megrendeléshez: tulajdoni lap, térképmásolat, alaprajz, esetenként: társasházi alapító okirat, építési enegedély, tervdokumentáció, adásvételi szerződés, használatbavételi engedély, egyéb hatósági engedélyek.

Hiánypótlás kezelése: amennyiben az értékbecslés elkészítéséhez az értékbecslő további adatokat, dokumentumokat kér, azt az ügyintéző beszerzi és továbbítja az értékbecslőnek.

Felhasználás: az elkészült értékbecslések célja, hogy egy hitelezési folyamatban a biztosítéki ingatlan valós értékét megállapítsa. Az elkészült értékbecsléseket ezért a legtöbb esetben kinyomtatva a hitelkérelemhez csatolják.

Szakértő (banki ingatlanpiaci szakértő): feladata az...