Something

Essay by streyyHigh School, 12th gradeB+, October 2014

download word file, 5 pages 0.0

Norsk Heldag

DEL A

«Shit happens» er overskriften på plakaten til Natur og Ungdom, hva mener de egentlig med det? Jo, i denne sammenhengen kan det bety noe som at det er ting som skjer, «drit skjer», men kan forhindres. Hvis man selv ser tilbake på noe fælt som hendte i hverdagen og sier «Shit happens», ville man da helst ikke kunne forhindre det fra å skje om man faktisk kunne? Det er nemlig det dette handler om, «Shit about to happen» og det kan faktisk forhindres. Ved første øyekast vil leseren umiddelbart legge merke til den vakre naturen på bildet. Jeg mener dette vil definitivt legge spor hos leseren, hvorfor skal noen ville gjøre vondt mot noe så vakkert? Vi vil også legge merke til at «Shit happens» er skrevet i store bokstaver, rett på den vakre naturen, på mange måter kan det kanskje sammenlignes med hvordan et perfekt bilde kan ødelegges av menneskelig påvirkning.

NORSKE FJORDAR ER TRUGA! Er skrevet i store bokstaver og er et viktig budskap i plakaten, det er nettopp dette som er hovedsaken, norske fjorder er truet. Under budskapet skriver de et slags redselsavsnitt med fakta om hva Nordic Mining har tenkt å gjøre med norske fjorder. Det er skrevet kort og enkelt med en link på slutten av avsnittet som henviser leseren til deres hovednettside. Som leser selv, ville jeg absolutt støttet denne saken basert på plakaten fra Natur og Ungdom.

DEL B (Oppgave 2)

Et moderne samfunn

«Et dukkehjem» av Henrik Ibsen og «Garman & Worse» av Alexander Kielland ble begge skrevet på slutten 1800 tallet. For å kunne analysere og sammenligne de to tekstutdragene vil det være fint å vite noe om perioden. Begge utdragene er nemlig typisk for den realistiske litteraturen, og da må man vite...