En stil om de realistiske aspekter i Frk. Smillas Fornemmelse for sne.

Essay by StroeyerHigh School, 12th gradeA+, October 2002

download word file, 5 pages 1.7

Downloaded 23 times

Frk. Smillas fornemmelse for sne - er dette en realistisk roman?

Definitionen på en realistisk roman er at dens handling er troværdig i forhold til en gængs virkelighedsopfattelse og at dens personligheder kan tænkes at være til i virkeligheden. Der forlanges derudover normalt af en realistisk roman at den ikke inkluderer okkulte eller paranormale fænomener, og den naturlige udvikling af denne definition er romaner som beskriver samtiden og måske også kritiserer den.

Efter denne definition vil man ikke omgående betegne Peter Høegs "Frøken Smillas fornemmelse for sne" som en realistisk roman -- i hvert fald ikke af den klassiske slags. Godt nok handler romanen generelt om en forbrydelse, og moderne detektivromaner har en tendens til at være social-realistiske og -kritiske, men man ville lyve hvis man sagde at romanen følger denne tradition: formålet med bogen er hverken at beskrive samtiden, eller som i arbejderlitteraturen at tage samfundsproblemer op til debat.

Høeg beskæftiger sig godt nok med alkoholikere, Danmarks kolonisation af Grønland og om grønlændernes liv som en etnisk minoritet i Danmark, men han er for romantisk, for optaget af at skabe nostalgiske stemninger og i det hele taget af sproget til virkeligt at skrive en klassisk realistisk roman.

Jeg mener dog at værket kan betegnes som værende realistisk - hvis man definerer realismen som læsestof læseren kan forholde sig til og leve sig ind i.

Smilla Qaavigaag Jaspersen er 37 år gammel, halv grønlænder, bosat i København, ugift, forsonet med hverken sin barndom, sin far eller sin tilværelse i Danmark, og så er hun hovedpersonen i romanen.

Romanen er, i hvert fald ved første øjekast, en roman om en ulykke. En ung grønlandsk dreng, Esajas, falder ned fra et tag og dør. Smilla, som var ven med drengen, tror ikke på at det er et uheld, og hun begynder at...