Be stronger than liquor!

Essay by Peter449High School, 12th gradeA-, October 2007

download word file, 2 pages 0.0

Downloaded 7 times

Alcoholische dranken zijn bijna net zo oud als de mensheid zelf. Zeker is dat er 6000 jaar voor Christus al alcohol werd gemaakt. Het oudste bierbrouwerrecept is dan ook gevonden op een 5000 jaar oude kleitafel uit Sumerië. Hier werd heel lang alleen bier gedronken. Bij de oude Grieken was wijn weer heel populair. Ook in de Bijbel werd vroeger al over alcohol geschreven. Zo is er een verhaal waarin Jezus water in wijn veranderd tijdens een bruiloftsfeest. Toch dronken vroeger niet veel mensen alcohol, en zowel dan altijd bescheiden hoeveelheden, simpelweg doordat alcoholische drank duur was.

Alcohol geeft al een aantal jaren veel problemen in Nederland. Dit tot gevolg dat veel mensen een alcoholvergiftiging oplopen of psychische problemen krijgen. Doordat alcohol verslavend is blijven veel mensen het drinken. Vaak is het voor jongeren ook gewoon vaak stoer om bier of andere alcoholische drank te drinken, het ‘stoere’ imago van bijvoorbeeld bier bij volwassen mensen is wat minder, maar het bestaat nog steeds wel.

De oorzaak dat het alcoholgebruik de laatste jaren is gestegen heeft een aantal redenen, ten eerste komt dit vooral door het groeiende aantal verkooppunten zoals horeca gelegenheden en dergelijke, waar weer redelijk veel reclame voor gemaakt wordt, ook is het aantal alcohol drinkende vrouwen gestegen. Hierdoor is het gemiddelde aantal alcoholdrinkende personen verhoogd.

Ook zijn Jongeren tussen de tien tot vijftien jaar de laatste jaren steeds meer gaan drinken. Ondanks dat de wettelijke leeftijdsgrens voor de aankoop van alcoholische drank op zestien jaar ligt, slagen veel jongeren er nog steeds in, buitenshuis hun drankjes te kopen. Dit gebeurt vaak in supermarkten en slijterijen. Dit komt volgens mij doordat er te weinig leeftijdcontrole is op alcoholische drank.

Vooral bij meisjes van vijftien tot ongeveer zeventien jaar zijn zoete mixdrankjes...