Sufletul, un topos poetic blagian

Essay by cristinutaUniversity, Bachelor'sA-, January 2006

download word file, 8 pages 3.0

Downloaded 16 times

Lirica blagiană, ancorată adeseori expresionismului, se defineşte totuşi printr-o profundă individualizare a concepţiilor. Blaga nu este numai expresionist, ci edifică un sistem poetic propriu.

Eul liric blagian este acea entitate ce trăieşte şi contemplă simultan, un alter-ego al poetului care se autodescoperă încorsetat în limitele unui univers incapabil de a-i desăvârşi existenţa.

Ideea de suflet apare în contextul definirii fiinţei umane în totalitate. Astfel, fiinta este acel tot ce cuprinde "suflet" si "eu", ambele incorsetate in "trup", este dimensiunea existentiala primara ce tinde spre transcendentul inaccesibil . Totalitatea fiintei nu se confunda insa, la Blaga, cu absolutizarea unei notiuni fundamentale, ci demersul liric este mai degraba indreptat spre o confrunatre de raporturi intre fiinta, entitatile ei componente si univers. In acest demers este esentiala tocmai identificarea unei diferente de structura intre cele doua. "Sufletul" vrea a se elibera de un "trup" perisabil, incompatibil cu aspiratiile transcendente. "Eul" devine o constiinta care la randu-i se separa, in tentativa de a analiza dintr-un "exterior" metafizic aceste raporturi.

"Universul", pe de alta parte, este un spatiu ce isi pastreaza unitatea, fiind, de cele mai multe ori, mai mult aproximat decat revelat.

Se vorbeşte în exegeza blagiană, despre suflet ca "exacerbare în sens nietzschean" a eului, mai ales în prima parte a creaţiei, şi de o "potolire" a freneziei şi "difuzarea în anonimat" din ultimele etape. Este însă metafora sufletului doar o expresie a unei "rupturi petrecute între sine şi lume" , sau o încercare de redefinire a fiinţei înseşi şi a raporturilor ei cu universul?

Conştiinţa lirica devine tragică o dată cu o prima revelaţie, aceea a dualităţii. Fiinţa este percepută ca suflet închis trup, iar consecinţa imuabilităţii acestui raport este tentativa de ieşire din sine. Daca iniţial sufletul este o entitate asociată eului însuşi (asociere exprimată stilistic prin dativul...