Sukkerrør

Essay by Peter Vesti FrendrupJunior High, 7th gradeB, January 1996

download word file, 1 pages 4.0

Downloaded 53 times

SUKKER

Sukkerrør dyrkes i det tropiske od i det subtropiske klima. Vækstperioden er fra 9-22 måneder. Der dyrkes kun sukker i Europa i syd Spanien. I spanien dyrker man sukker fordi bjergene beskytter sukkerplanterne. Rørene er fra 3-4 meter lange. Sukkerrør er en grassart. Det er saften man bruger. Planten skal have meget vand. Man høster med huggeknive, men de moderne bruger maskiner. Når sukkeret er høstet fjerner man bladene og rørerne køres til fabriken.

Sukkerpalmer stammer fra Bagindien. Saften drikkes direkte eller laves til spiritus.

Sukkerroen er en toårig urt og det første år optager den næring og det næste år blomstrer den. Man høster den efter det første år. I Danmark producerer man flest sukkerroer på Lolland og Falster. Idag bliver sukkerroer plantet med en slags vitamin pille som indeholder ukrudtsdræbende stoffer. Frø såes med en speciel såmaskine. De lægges ca. 16 cm fra hinanden. Vitaminpillerne sparer meget arbejdskrsft.

Man sprøjter et par gange lige efter såningen. I Holeby forsøger man på at få nogle gode roer. Høsten starter i December og slutter i oktober. På Lolland er jorden god til at dyrke sukkerroer i.

På fabrikken kappes toppen af og bruges til kvægfoder. Derefter vaskes roerne og snittes derefter bliver de ført i en anden beholder hvor de bliver kogt. Nu bliver de renset med kalk, derefter bliver det renset ud med kulsyre. Resterne fra snitningen bliver brugt til kvægfoder. Nu indeholder den såkaldte tyndsaft 15% sukker. Så inddamper man det og nu indeholder den 60% sukker og hedder tyksaft. Nu udskiller krystallerne sig fra vandet. Så putter man sukkeret i en centrifuger og det udskiller sig fra siruppet. Siruppet bruger man til gær og kvægfoder. Nu skal sukkeret tørre og pakkes i 50kg pakker eller i beton siloer. Sukker solgt som stødt melis eller som mokka...