Tematisk Og Stilistisk Analyse Af Filmen "Fight Club"

Essay by cookie1983University, Bachelor'sA-, April 2009

download word file, 16 pages 3.0

Downloaded 18 times

IndholdsfortegnelseSide1. Indledning..…………………………………………………………………………………....22. En navnløs hovedperson………………………………………………………………………23. Tematik3.1 Kapitalisme og forbrugerisme……….…………………………………………33.2 Maskulinitet i forfald………………………………………………………….44. Stil (virkemidler)4.1 Voice over - et magtfuldt redskab…………………………………………….54.2 Elliptisk og rytmisk Montageklipning…………………………………………64.3 Lyd og musik…………………………………………………………………..64.4 Ironi ……………………………………………………………………………74.5 Mise-en-scene………………………………………………………………….75. Konklusion………………………………………………………………………………….....86. Kilde- og litteraturfortegnelse…………………………………………………………………9Bilag 1: Scene inddeling af Fight Club…………………………………………………………..101. IndledningAt give et resumé af Fight Club er ikke nemt, da filmen fungerer på mange planer både eksplicit og implicit. Jeg vil imidlertid forsøge mig med et resumé indeholdende oplysninger, der efter min vurdering er vigtige i forhold til denne opgave.

Den unavngivne hovedperson, som vi i denne opgave for nemheds skyld vælger at kalde Jack (Edward Norton), er kontorslave i en amerikansk storby, lever i en lejlighed fyldt med Ikea møbler og køber prestigefyldte varer dikteret af forbrugerkulturen. Som resultat deraf lever han et tomt og overfladisk liv, hvilket giver fysisk udslag i alvorlig søvnløshed. Han finder midlertidig følelsesmæssig substans hos forskellige støttegrupper (fx for testikelkræft, hjerneparasitter), der gør ham i stand til at sove.

Denne løsning er dog ikke holdbar, og en dag møder han Tyler Durden (Brad Pitt), en muskuløs, rå og kompromisløs fyr. Da Jacks lejlighed ved et uheld (tilsyneladende) springer i luften, flytter han ind hos Tyler, som får ham til at indse det forkerte i hans materielle livsstil, og sammen starter de Fight Club, en klub, hvor mænd banker hinanden til plukfisk. Herigennem føler Jack, han lever igen, og hans søvnløshed forsvinder. Klubben organiseres og Project Mayhem opstår, hvor klubbens medlemmer udfører terrorisme mod store selskaber. Projektet kulminerer til sidst i en bombning af alle kreditforeningernes bygninger. Fight Club af David Fincher, blev i 1999 rost af kritikere og anmeldere for dens modige og sofistikerede kritik af det amerikanske, kapitalistiske forbrugersamfund. Filmen er en blockbuster, der behandler dette emne i en ikke før set grad. Dens meget voldelige karakter delte til gengæld...