Thomas Hobbes

Essay by xxmrmr November 2014

download word file, 2 pages 0.0

Marielle Ramacola 141108

1LM2

THOUGHT PIECE

Ang naging subject noong nakaraang meeting ay si Thomas Hobbes at ang kanyang pilosopiya. Ang nakakuha sa aking pansin ay ang kanyang tatlong kaisipan na galing sa kanyang mga karanasan:

Kung saan man walang matibay na pamahalaan, mayroon ring kaguluhan.

Ang kaguluhan ay dapat iwasan sa anumang pamamaraan.

Mawawala ang kaguluhan kung ang pamahalaan ay malakas.

Ako ay sumasang-ayon naman sa kanyang mga kaisipan at dahil na rin kasi tama ang mga ito kung ating iisipin pero may mga punto na hindi ako sang-ayon. Sa kanyang unang kaisipan, sinabi niya na kapag walang matibay na pamahalaan, may kaguluhan. Alam naman natin na tama ito at dahil na rin siguro sa pagkagusto ng mga tao ng kaayusan kaya gusto nating may gobyerno na namamahala sa atin. Ito ay maihahalintulad sa traffic lights o yung mga nagta-traffic. Umiiral sila para mayroong kaayusan sa mga kalsada pero sa isang banda, minsan na nating naisip, o may mga sitwasyon, na sila pa mismo yung nagpapa-trapik.

Pero kagaya nga ng kaisipan ni Thomas Hobbes, "mas mabuti pang magkaroon ng pinaka-masamang diktador kaysa naman walang pamahalaan, o di kaya ay magkaroon ng mahina at walang alam na pinuno," mas mabuti na rin na may traffic lights kesa naman sa wala. Ako rin ay sang-ayon sa kanyang pangalawang kaisipan. Ang kaguluhan at dapat talagang iwasan. Pero paano kung kahit na umiiwas ka na sa gulo, nadadamay ka pa rin? Sa aking pananaw, siguro ang gulo ay parang necessary evil. Dahil paano natin malalaman na maayos pala ang isang bagay kung walang kaguluhan? Paano natin malalaman na tama pala ang ginagawa natin kung hindi natin alam ang mali? Yoon ang aking pananawa sa kanyang pangalawang kaisipan. Medyo hindi ako sang-ayon sa kanyang pang-huling pananaw na kung...