Truth of fire.

Essay by genome December 2003

download word file, 2 pages 4.4

Downloaded 50 times

-De Mythologische achtergrond van het boekenweekgeschenk van 1991:

Het volgende verhaal van Cees Nooteboom.

Het boekenweekgeschenk

Het volgende verhaal van Cees Nooteboom is in 1991 natuurlijk niet voor niks het boekenweekgeschenk in 1991 geworden. Het is een literair boek met daarin verschillende allusies verwerkt en het boek heeft een mythologische achtergrond.

In dit boek heeft Nooteboom een mythologische achtergrond en een aantal klassieke allusies verwerkt.

Hoewel het verhaal in het begin en bij het tweede gedeelte een vaag en moeilijk te begrijpen stuk tekst lijkt, kom je er op het einde achter hoe alles is gegaan en dat het allemaal bij de dodenreis van Herman Mussert (de hoofdpersoon) hoort.

In deze beschouwing zal ik een antwoord proberen te geven op de vraag: Hoe heeft Cees Nooteboom de allusies en hoe heeft hij mythologische achtergronden in het verhaal verwerkt?

Het verhaal

De hoofdpersoon van Het volgende verhaal is Herman Mussert, een oude kale man die zijn leven eigenlijk al achter zich heeft.

Op een dag wordt hij opeens wakker in een kamer in Lissabon. Hij weet niet hoe hij er gekomen is en of hij zichzelf wel is (in het boek wordt dit een beetje vaag beschreven met veel open plekken). Hij kent de kamer zeer goed. Hij heeft er een lange tijd doorgebracht met de enige liefde van zijn leven. De biologielerares Maria Zeinstra.

Later in het verhaal begint hij zich steeds meer van zijn leven te herinneren. Mussert was eerst een hele tijd lang leraar op een middelbare school. Hij was leraar klassieke talen. De leerlingen noemden hem Socrates, omdat hij zo op hem leek met zijn oude kale hoofd.

Hij woonde in een klein appartement samen met zijn kat Vleermuis. Zijn woonkamer bestond voor het grootste deel uit boeken. En lezen en vertalen was zijn grootste...