Zero Tolerance; Zero Fear

Essay by Peter449High School, 12th gradeA, September 2007

download word file, 2 pages 1.0

Downloaded 10 times

Als je aan een inwoner van een grote stad zou vragen of hij of zij zich veilig voelt, kun je er op rekenen dat het antwoord nee is. In de grote steden komt veel criminaliteit voor, maar zo langzamerhand strekt dit ook uit naar de kleinere steden en dorpen. Het lijkt wel alsof je nergens meer veilig bent. Wat kunnen we doen om criminaliteit tegen te gaan? Het zero tolerance beleid is een manier van het aanpakken van criminaliteit. Zero tolerance staat voor het streng aanpakken van elke overtreding van de wet, hoe licht deze overtreding dan ook mag zijn. Ik denk dat deze aanpak criminaliteit drastisch zal terugdringen, dus daarom ben ik voor, om het zero tolerance beleid in Nederland in te voeren.

Stel je voor: je gaat gezellig een avond uit. Met de bus ga je naar de discotheek toe. Je fietst naar het station toe, en laat je fiets daar staan.

Na een gezellig avondje stappen kom je terug op het station, en je fiets is weg. Dit komt omdat er niet genoeg bewaking is op de plekken waar dat moet, en/of omdat er te ‘’zachtaardig’’ gehandeld wordt met criminelen. We willen er toch voor zorgen dat zoiets niet meer gebeurd? Als het zero tolerance beleid hier wordt toegepast, zul je zien dat criminaliteit en vandalisme afneemt, en veiligheid toeneemt.

Het hele punt van het zero tolerance is eigenlijk laten merken dat sommige dingen echt niet door de beugel kunnen. Als je eens zou kijken wat er hier allemaal in Nederland voor diefstal is, helemaal in de grote steden. Het probleem is dat deze diefstal blijft, en niet minder wordt. Als het op de huidige manier niet lukt, dan is het toch juist de bedoeling om het anders te doen?Zoals ik net al zei, voelen mensen zich...