zxczx

Essay by grubikas November 2014

download word file, 3 pages 0.0

1PABAIGA - "Neprašykite, kad jūsų gyvenimas būtų ramus, be kančių, be nepatogumų, be sielvarto, be priešų, nes neturėsite už ko užsikabinti kopdami į viršų. Jei gausite viską, ko prašote: lengvą, ramų, turtingą ir pilną malonumų gyvenimą, viduje netrukus iš jūsų nieko neliks."- rašė Omramas Mikaelis Aivanovas žymus bulgarų dvasinis mokytojas. Negandos, baimė, ligos ir mirtis atskleidžia gyvenimo trapumą, tokiose situacijose kamuoja nežinomybė - tai skatina ypač gilias, egzistencines mintis, apie gyvenimo prasmę, apie gerus ir blogus poelgius- tai atsipindi kūryboje.

2PABAIGA- Remdamasi visais šiais lietuvių literatūros autorių pavyzdžiais galiu teigti, jog grėsmė tėvynei, noras išreikšti savo jausmus,bei nepasitenkinimas prieš rėžima , skatino rašytojus kurti. Tų poetų ar rašytojų, kurie gyveno ramų gyvenimą, be jokių grėsmių, iškilo ir yra žinomi iki pat šiolei - labai nedaug. baimė, ligos ir mirtis atskleidžia gyvenimo trapumą, tokiose situacijose kamuoja nežinomybė - tai skatina ypač gilias, egzistencines mintis, apie gyvenimo prasmę, apie gerus ir blogus poelgius- tai atsipindi kūryboje.

Kaip poetas Vytautas Mačernis yra pasakęs, reikia mokėti gyventi ir dūžtančiose formose. Net ir tuomet, kai kyla grėsmė tėvynei ar tau pačiam. Tik negandos skatina žmogų žengti toliau gyvenimo keliu.

Izanga -Per gyvenimą patirti sunkumai, kančios ir įvairūs išbandymai stiprina žmogų ir turtina jo vidinį pasaulį. Tai lemią didžiųjų meninkų atsiradina, Natūralu, kad kai realybėje "ramiai miegama ir sočiai valgoma" didelių menininkų neiškyla. Juk kūrėjui yra būtina pačiam pajausti tą kasdienę įtampą, neužtikrintumo jausmą. nes kūryba neatsiranda iš nuobodaus, be pakilimų ir nuopolių, gyvenimo. Todėl, pritariu literatūrologės Viktorijos Daujotytės nuomonei, kad norint tapti didžiu meninkų, gyvenime reikia didelių įtampų ir grėsmių, nes dauguma Lietuvos rašytojų didžiaisias meninkais tapo tik patirtų išbandymų dėka. Okupacijos, karai, kančios jų gyvenimą pavertė sunkiu, todėl savo jausmus ir patirtis jie išreikšdavo per kūrybą. Kaip Šopenhaueris sakė - menas gimsta iš kančios, tad jį reikia išugdyti, išbrandinti savyje, todėl kančia- tam puikiai...