Essays Tagged: "Bij"

cuncurrende waarden uitleg

is door Quinn samen met andere auteurs, zoals Cameron, in diverse richtingen verder uitgewerkt, waarbij het steeds de uitdrukking 'concurrerende waarden' (competing values) werd gebruikt om de dimensi ... : Quinn et al. 1997 Dus niet alleen verschillende benaderingen in de managementwetenschappen, en de bijbehorende effectiviteitscriteria, en verschillende organisatieculturen passen in dit assenkruis, ...

(4 pages) 0 0 0.0 Aug/2014

Subjects: Social Science Essays > Sociology