Essays Tagged: "Dalkurd FF"

Zink i miljön

g försöker göra ekonomiska vinster på genom att lansera zinktabletter som ett effektivt botemedel mot förkylningar. Huruvida ett ökat zinkintag påskyndar tillfrisk ... er av andra metaller höga, därför är det svårt att särskilja vilken effekt en hög halt av en viss metall får. Hos lägre organismer har man inte upptä ...

(3 pages) 2 0 0.0 Dec/2014

Subjects: Science Essays > Chemistry