Essays Tagged: "Dan (rank)"

Melentur buluh biarlah daripada rebungnya'

ap bangsa di dunia ini mempunyai peribahasa yang tersendiri. Setiap peribahasa itu mempunyai maksud dan tujuan yang tertentu. Pada zaman dahulu kala, pendidikan rasmi tidak wujud. Oleh itu, peribahasa ... eka dipengaruhi oleh perkara-perkara yg tidak baik. Ia mengingatkan ibu bapa, guru-guru sebagai teladan kepada golongan muda hendaklah mengasuh dan mendidik anak-anak muda dengan baik. Kebenarannya me ...

(2 pages) 5782 0 0.0 Aug/2008

Subjects: Literature Research Papers

blue ocean strategy

Blue Ocean StrategyDidalam dunia bisnis ada dua jenis bagian yaitu Red Oceans dan selanjutnya adalah Blue Oceans. Red Oceans dapat diartikan sebagai industri yang memang eksis sa ... Oceans dapat diartikan sebagai industri yang memang eksis saat ini, batasan dalam industrinya jelas dan competitive rules nya juga mudah dimengerti. Sementara itu Blue Oceans merupakan industri yang b ... isnya. Sebagai contoh adalah yang dilakukan oleh eBay, mereka mencipatakan online auction industry. Dan yang kedua adalah melalui Red Oceans, namun dengan mengubah batasan yang ada dari industrinya. D ...

(2 pages) 2 0 0.0 Sep/2013

Subjects: Businesss Research Papers > Management

Authority

Kekuasaan : Bagaimana dan Kenapa Pembedaan Vertikal MunculMunculnya HirarkiHirarki suatu organisasi mulai muncul ketika ma ... unculnya HirarkiHirarki suatu organisasi mulai muncul ketika manajer menemukan kesulitan yang lebih dan leboh untuk mengkoordinasikan dan memotivasi karyawannya secara efektif. Seiring dengan pertumbu ... motivasi karyawannya secara efektif. Seiring dengan pertumbuhan organisasi, karyaman jumlahnya naik dan mulai untuk spesialisasi, melakukan berbagai tugas yang berbeda; level dari diferensiasi meningk ...

(2 pages) 2 0 0.0 Aug/2014

Subjects: Businesss Research Papers > Management > Leadership and Communication