Essays Tagged: "Dat"

The Dutch parliament

kent namelijk minder regels maken, maar wat laten we gemeenteambtenaren dán de hele dag doen?Dat het creëren van meer werkgelegenheid hoog op de agenda van ons kabinet genoteerd staat is b ... a zal ik ingaan op de oplossingen van het werkloosheidsprobleem van de critici, die van mening zijn dat de huidige maatregelen van het kabinet, lang niet ver genoeg gaan.Ten eerste ziet het kabinet ma ...

(14 pages) 40 0 5.0 Oct/2004

Subjects: Law & Government Essays > Government

cuncurrende waarden uitleg

dere meer intern gericht. Sommige culturen leggen de nadruk op beheersing, andere op flexibiliteit. Dat levert in hoofdlijn vier typen cultuur op, waar werkelijke organisaties varianten van zijn, zoal ... nnen vervullen. De gedachte van Quinn en zijn collega's in het 'Handboek Managementvaardigheden' is dat een echt goede manager in staat is al die rollen te spelen en een verstandige balans tussen bena ...

(4 pages) 0 0 0.0 Aug/2014

Subjects: Social Science Essays > Sociology