Essays Tagged: "Diyos"

p912039

y-sabay na mga takdang aralin. Ngunit kumbinsado akong kakayanin ko ang mga ito dahil kasama ko ang Diyos. Hindi ako magsisinungaling, mahirap maniwala sa Diyos lalo tuwing nararamdaman kong pinababay ... walaan pag may pinagdadaanan.Bilang isang tao, hindi mawawala ang mga gabing nagtataka ako kung may Diyos ba, at kung meron man, nasaan na Siya? Ba't Niya ako pinababayaan? Hindi na ba Siya naawa? Sa ...

(1 pages) 1 0 0.0 Feb/2014

Subjects: Art Essays > Design Arts

Our Gifts as Blessings to Others

ally felt your purpose? God has given you better talents. Saan nga kasta ti panagkanta nga kayat ti Diyos. Saan na tayo nga inikkan ti pasa-kumplemento nga talento, tapno pasa-kumplemento laeng met ti ... e has been times when I feel like I don't' want to work anymore. Ngem amin a banag ket impabulod ti Diyos kadatayo. Our lives, our talents, and everything. There will be a time for him to get these ta ...

(5 pages) 4 0 0.0 Sep/2014

Subjects: Humanities Essays > Philosophy