Essays Tagged: "ek"

This is a Afrikaans essay on : "Die jaar to my ma begin sing het."It is a desciptive essay about Konstans and how he remembers his mother.

of agter maskers gaan weg kruip nie. Hy het inplaas van weghardloop die probleem reg in die gesig gekyk en dit maak hom 'n sterk karakter. Ek kan my die beste identifiseer met hom omdat hy positief e ... s hy die jaar toe sy ma begin sing het net nog 'n kind het hy alklaar soos 'n volwassenne op getree.Ek glo ook dat hy geweet het dat sy ma dalk nie die kind vermoor het nie, omdat hy so intellegent wa ...

(2 pages) 38 0 4.6 May/2002

Subjects: Literature Research Papers

Skryf i lewens ervaaring neer...

Ek het nou al vir 'n bietjie meer as 36 uur ophou rook. Dis moerse moeilik. Laat ek julle net 'n ide ... nou al vir 'n bietjie meer as 36 uur ophou rook. Dis moerse moeilik. Laat ek julle net 'n idee gee. Ek het in daardie 36 uur meer as 389 keer aan sigeratte, vuurhoutjies, lighters en vlamme gedink en ... atte, vuurhoutjies, lighters en vlamme gedink en wou net 4 keer regtig baie graag 'n sigaret rook.Hoekom het ek ophou rook? Wel, verskeie redes waarvan die eenvoudigste seker maar is: Want dis sleg vi ...

(2 pages) 26 0 3.0 Jan/2003

Subjects: Literature Research Papers > Creative Writing

JOU GLIMLAG SÊ ALS

Minette het vir vier weke vroeg in die oggend uit die duur gehardloop om te sien of daar iets vir haar in die pos gekom he ... op om te sien of daar iets vir haar in die pos gekom het. Daardie oggend, die vierdie Mei, het dit gekom. Sy het in die kombuis met haar ma gesit, en vir tien minute na die bruin koevert gekyk. Alles ... s het in haar kop rondgegaan. Sy het alles goed voorberei, en sy het geweet dat haar kanse was uitstekend, maar sy kon dit nog nie oopmaak nie.Vyf minute het gegaan, en dit het vir haar soos 'n paar s ...

(1 pages) 29 0 4.5 Apr/2004

Subjects: Literature Research Papers > Creative Writing

Skooluniforms. Gee jou opinie oor die voor - en nadele van gereguleerde skooldrag.

'n onderwyshulpmiddel nie terwyl die oorgrote meerderheid van leerlinge nie van uniforms hou nie. Hoekom dring so baie skole dan aan op gereguleerde skooldrag? Miskien is die rede daarvoor dat leerlin ... s. Ander glo dat skooluniforms leerlinge se vryheid beperk. 'n Ander probleem met skooluniforms is bekostigbaarheid. Baie ouers kan nie skooluniforms bekostig nie. Sommige leerlinge is nie gemaklik in ...

(2 pages) 24 0 5.0 May/2005

Subjects: Social Science Essays > Education

Endocrine System.

ome types of glands release their secretions in specific areas. For instance, exocrine (pronounced: ek-suh-krin) glands, such as the sweat and salivary glands, release secretions in the skin or inside ...

(4 pages) 64 1 3.8 Dec/2005

Subjects: Science Essays > Biology > Human Biology

Medzinárodný obchod

hospodárstvo3.3 Systémové poňatie svetového hospodárstva3.4 Ekonomické komplexy3.4.1 Prírodné podmienky3.4.2 Ekonomické podmienky3.4 ... ;rodné podmienky3.4.2 Ekonomické podmienky3.4.3 Relatívna otvorenosť3.4.4 Ekonomická úroveň3.4.5 Shtátna forma3.4.6 Relatívna ekonomick&aacut ...

(49 pages) 27 1 1.0 Feb/2006

Subjects: Businesss Research Papers > Marketing

Basics of physics

ect's mass multiplied by its speed squared.The kinetic energy of an object is given by the equation:Ek = ½mv 2Where m represents mass and v represents the speed of the object or person.There ar ...

(4 pages) 63 3 4.6 Apr/2006

Subjects: Science Essays > Physics

Real to Reel is a retailer. A company symbolwas devolved by a consultant at a cost of $154,000. How should this transaction be recorded and reported?

unicating business activities and the results of those activities. (Albrecht, WS, Stice, JD, Stice, EK & Swain, MR 2005) The way that this is done is governed by the Regulatory and Conceptual Fram ... ose Financial Reports in Australia. The Conceptual Framework is described by Kloot, LS, Sandercock, EK, Meigs, RF & Meigs, WB (2002) as "a coherent body of accounting theory or a set of interrelat ...

(4 pages) 37 1 4.7 Apr/2006

Subjects: Businesss Research Papers > Accounting