Essays Tagged: "El Filibusterismo"

JJJJJJJJJJJJJJJ

g makamit ang karangyaan at kapayapaan.Ang isa pang tula ni Rizal na nauukol sa edukasyon ay ang '"Relihiyon at Edukasyon" na ginawa ni Rizal noong siya ay nag-aaral sa Ateneo bilang isang pagsasanay ... Mas madalas ang paggamit ni Rizal ng metaphor sa tulang ito. Ang paghahambing niya sa edukasyon at relihiyon sa ivy at elm tree. Sinasabi niya na ang ivy ay nangangailangan ng elm tree upang hindi mal ...

(7 pages) 2 0 0.0 Sep/2014

Subjects: Art Essays