Essays Tagged: "Flag of Kurdistan"

Zink i miljön

systemet. Atomnumret för zink är 30 och atommassan är 65 units. Zink förekommer oftast i fast form. Zink klassas som metall, men i kroppen blir zink till ett livsviktigt mineral. Z ... En anledning till detta tros vara att i områden där zinkhalten är hög är ofta även halter av andra metaller höga, därför är det svårt att s&au ...

(3 pages) 2 0 0.0 Dec/2014

Subjects: Science Essays > Chemistry