Essays Tagged: "Hindi"

film industry..comparing hollywood and bollywood(indian film industry)

stry. Next to Hollywood is Bollywood, which is Indian film industry. In Bollywood films are made in Hindi.Hollywood and Bollywood are the two main locations where commercial and art films are made. Bo ... a typical commercial film means the film with songs, action, comedy and romance. In other words, a Hindi movie is called "masala" which means a "mixture". In Bollywood sex is not shown in the movies ...

(2 pages) 231 4 3.7 Apr/2002

Subjects: Art Essays > Film & TV Studies > Film History

Economics of India

. Although, in the past, the India government has taken steps to correct this matter with promoting Hindi as the national language. However, Indians who cannot speak Hindi frowned upon this notion. Th ... not speak Hindi frowned upon this notion. They believed the best jobs would go to Indians who spoke Hindi and with their pride of their regional languages kept them from accepting this unity, thus gov ...

(4 pages) 323 2 4.7 Mar/1997

Subjects: Social Science Essays > Economics > Foreign & International Economics

Pag-aanunsiyo - Kaugnay na Literatura

aayaaya sa paningin ng madla, mababago nito ang mga 'di magandang ugali ng tao. Ang mga anunsiyo ay hindi dapat gamiting kasangkapan upang makalamang sa mga mamimili. Hindi dapat inaabuso ang kapangya ... ting lipunan. Dapat magkaroon ng katotohanan sa mga impormasyong ibinibigay ng mga patalastas upang hindi masira ang imahe ng isang produktong binebenta dahil lamang sa maling pag-aanunsiyo. Ang mga a ...

(1 pages) 20 0 0.0 Sep/2004

Subjects: Businesss Research Papers

Can one language be considered better than another?

r.I am now going to name a few popular/widely spoken languages: 1) English 2) French 3) Mandarin 4) Hindi/Urdu 5) Spanish/German. Of these, all but Mandarin are Indo-Aryan languages. Mandarin comes fr ... etan' languages. In this discussion, I will compare and contrast mainly, two languages: English and Hindi - both of which I speak fluently. Firstly, I will discuss the convenience and the ease at whic ...

(3 pages) 48 1 4.0 May/2006

Subjects: Humanities Essays > Language Studies

The Shifting of Tradition in Bollywood Films

s in both the number of films produced and the number of tickets sold, its widely used and accepted Hindi traditions have slowly shifted. In more recent years, Bollywood directors have taken a more op ... t show the feelings of the characters instead of actual action scenes. In traditional Bollywood and Hindi customs, nudity is a very seldom seem in public and many times do lovers in the films rarely g ...

(4 pages) 38 0 4.6 Mar/2007

Subjects: Art Essays > Film & TV Studies > Genre Study

Drama Through Times

il wala silang ibang magawa sa kanilang mga libreng oras. Ang pagiging stressed ng isang mag aaral, hindi lang sa paaralan pati na rin sa bahay. Karamihan sa mga rumesponde sa surbey na mga mag aaral ... ina o limitasyon sa kanilang pagkain. Nasasaad din sa aming datos na karamihan ng mga estudyante ay hindi rin nag eehersisyo o kaya ay sumusunod sa mga pagpapapayat na mga diet. Gusto nila itong gawin ...

(9 pages) 0 0 0.0 Jul/2013

Subjects: Art Essays > Drama

p912039

na mga takdang aralin. Ngunit kumbinsado akong kakayanin ko ang mga ito dahil kasama ko ang Diyos. Hindi ako magsisinungaling, mahirap maniwala sa Diyos lalo tuwing nararamdaman kong pinababayaan na ... aan na Niya 'ko, pero mas mahirap ang walang pinaniniwalaan pag may pinagdadaanan.Bilang isang tao, hindi mawawala ang mga gabing nagtataka ako kung may Diyos ba, at kung meron man, nasaan na Siya? Ba ...

(1 pages) 1 0 0.0 Feb/2014

Subjects: Art Essays > Design Arts