Essays Tagged: "Idaho Museum of Natural History"

Vandundersøgelse

ændt grundvandsspejl, da dette vand et under tryk. I dette reservoir er alle næ- ringsstofferne på reduceret form, da der ikke kommer ilt, O2 derned. I det øverste jordlag vil ... ste jordlag vil der ved dyrkning af afgrøder blive tilsat nogle forskellige gødningsstoffer som fx PO4 --- , NH4 - , NO3 - og K + . De øverste lag af jorden vil kunne modtage og b ...

(18 pages) 1 0 0.0 Nov/2014

Subjects: Science Essays > Biology