Essays Tagged: "Jag"

En jämförelse mellan Fröken Julie och Therèse Raquin

ika personernas psyken.Bortsett från dessa olika sätt att berätta historien, finner jag handlingen kongenial.Jean och Laurent är två män som inte är allt för ... aring; där? Ni måtte habesökt teatrarna mycket?Jean Även det! Jag har besökt många ställen, jag!De är också medvetna om sin överl& ...

(4 pages) 37 0 3.0 Jun/1996

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

DVÄRGEN - PÄR LAGERKVIST

Dvärgen utspelar sig under renässansens Italien. Berättelsen är hållen i jag-form. Den som för ordet är en dvärg vid ett italienskt furstehov. Han bor ensam ( ... ulle älska någon så skulle det vara furstinnan. Men istället hatar han henne. Jag tror att, eftersom både hatet och kärleken är två väldigt starka k&au ...

(4 pages) 27 0 3.0 Jul/1996

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

'Den hedervärde mördaren'

Våld, kärlek och nazism Jag har ofta blivit rekommenderad att läsa Jan Guillous böcker omKommendörkapten Carl ... ekommenderad att läsa Jan Guillous böcker omKommendörkapten Carl Hamilton. Nu gjorde jag slag i saken och läste'Den hedervärde mördaren' från 1990. Den är den ... ;kerhetspolisen, vars arbetsplats han kallar aphuset).Hamilton- en drömgestalt Jag fick känslan av att Hamilton är allt det som Guillou själv vill vara: Matcho, duk ...

(1 pages) 27 0 5.0 Feb/1997

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

Buddhas Liv

l;nde sig Buddha (Sidharta Gatuama) till de uppvaktade gudarna och till människorna och sade: 'Jag är världens herre. Detta är min sista födsel'. Detta hände någon ... fick dom barn. Båda var maskulina. Båda levde ett fattigt liv.Mitt intryck av BuddhismenJag har alltid trott att buddhismen verkar vara lite mystisk och inte riktig samma sak som andra rel ...

(19 pages) 44 0 5.0 Jan/1996

Subjects: Humanities Essays > Religion & Faith > Buddhism

Japan

verige är nu i en djup lågkonjunktur, med massor av 'sparpaket'. Därför tyckte jag att det skulle vara intressant att titta på just en av världens största och star ... världens största och starkaste marknadseko-nomier och se vad som skiljer den mot Sverige. Jag valde inte USA utan Japan som kommer lite i skymundan mot den stora jätten i Väst.Jag ...

(16 pages) 157 0 3.3 Oct/1996

Subjects: Area & Country Studies Essays

Acetontricykloperoxid ATCP

cetonit, Cyklokarbon B osv...Inget av dessa namn uppfyller några av IUPACs nomenklaturregler, jag hardock valt acetontricykloperoxid som trivialnamn, med förkortningen ATCP.Det kemiskt korr ... yda på att det har använts militärt/industriellt någongång i historien, jag har dock inte kommit fram till något angående dennaanvändning. Detonationshasti ...

(4 pages) 27 0 3.0 Jan/1996

Subjects: Science Essays > Chemistry

Einstein

te;s 'Mona Lisa'Sida 22 - Subjektiv sammanfattningSida 23 - KällförteckningSida 3BAKGRUND:Jag har alltid varit intresserad avhistoria och då speciellt av lärda män somLeonard ... da Vinci.SYFTE:Att undersöka om Leonardo da Vinci vartypisk för sin tid.AVGRÄNSNING:Jag har valt att börja med en kort inledningom vad renässansmänniska är för ...

(8 pages) 29 0 4.3 Jan/1996

Subjects: Science Essays > Physics

Det olösta mordet(The unsolved murder)

Jag provade om nyckeln passade till dörren. Den gled in i nyckelhålet och efter någ ... passade till dörren. Den gled in i nyckelhålet och efter några om och men lyckades jag öppna dörren. Huset var alldeles mörkt och tyst. Det enda jag kunde se var en lit ... a jag kunde se var en liten lysande lampa eller något ljus långt borta i ett hörn. Jag gick från ena rummet till det andra, tills jag lyckades hitta källan för ljuset. ...

(11 pages) 18 0 0.0 Mar/2004

Subjects: Literature Research Papers > Creative Writing

Kulture

Etnologi - Kontrastiv kulturkunskap och interkulturell kommunikation, 5pJag heter Monika och är född i Sverige. Min pappa är från Sverige och min mamma ... r född i Sverige. Min pappa är från Sverige och min mamma är från Polen. Jag pratar båda språken flytande och hemma använder vi oss av båda lände ... åken flytande och hemma använder vi oss av båda länders traditioner. När jag vistas i Polen så känner jag mej "jätte" svensk men när jag är hä ...

(9 pages) 21 0 3.3 Jun/2004

Subjects: Social Science Essays > Anthropology

Die Sanvolk - Eie Aan Afrika

teenwoordigheid in Suider-Afrika gedokumenteer deur hul rotstekeninge. Hulle is vreedsame mense en jagters en vir duisende jare het hulle diere soos byvoorbeeld wildsbokke gejag en vrugte, neute en w ... 00 000 oor. Hulle is nou 'n groep grondlose plakkers en woon meesal in vestigginge wat onpaslik vir jag en vergadering is. Hulle moet nou hulle voedsel self groei en op beesplase werk om hulleself te ...

(1 pages) 3454 0 0.0 May/2005

Subjects: Literature Research Papers > Creative Writing

Ondskan v Jan guilou

Jag har läst boken Ondskan av Jan Guillou. Ondskan handlar om en kille som heter Erik och bor i ... kille som heter Erik och bor i Stockholm. Vad årtalet är framgår inte i boken men jag skulle gissa på att det var på 50-talet. Erik blir misshandlad av sin far varje dag ... gd. Budskapet i den här boken måste vara att ondska ska bekämpas till varje pris.Om jag skulle välja 5 citat så som visar hur Erik utvecklas så kulle jag ta1."I have a ...

(2 pages) 3988 0 0.0 Jan/2006

Subjects: Literature Research Papers > Creative Writing

Racism

InledningJag har valt att belysa denna uppsatts mest på våra rasistiska problem idag och var de k ... tt människan ska överleva? Dessa frågor är bara några i mängzen som jag tar upp. För uppsatsen har jag använt mig av det material vi fått i skolan samt ... i skolan samt mina egna och mina vänners tankar om rasismen och nazismen idag.Mina erfarenheterJag har ganska många och olika erfarenheter om både rasism och nazism. Jag har bott p&ar ...

(7 pages) 20 0 5.0 Aug/2006

Subjects: Social Science Essays > Controversial Issues

Hemtentamen Vetenskapsfilosofi

g. _____________I år får Nisse lönebonus.De filosofiska förfaringssätten jag nu redogjort för har som gemensam utgångspunkt att genom härledning dra vissa sl ... ml;rsvårar processen att falsifiera en hypotes eller ekonomisk analys. Därför menar jag på att i enlighet med den hypotetisk-deduktiva metoden och Poppers metodologi där kra ...

(5 pages) 33 0 0.0 Apr/2010

Subjects: Humanities Essays > Philosophy

democracy in modava

MoldavienNär jag fick uppgiften att skriva om Moldavien så sa jag "Moldavien? Vad är det?" men efter a ... g "Moldavien? Vad är det?" men efter att ha kollat efter fakta om Moldavien så såg jag att landet är Europas fattigaste land. Hur har det blivit så?Moldavien tillhörde ... auml;ndrade politiken i Moldavien och vi har ännu inte fått ett slut på detta. Det jag kan säga är att mitt land så som jag ser det inte uppfyller kraven och anledning ...

(9 pages) 1 0 0.0 Nov/2012

Subjects: Humanities Essays > Classical Studies