Essays Tagged: "KDE"

Moderna vs postmoderna.

kturálnym zmenám. Menia sa ivotné podmienky ľudí. Istota, e vieme, kde sme a kam smerujeme, dôveru vo vzdelanie, prácu a spoločenské postaveni ... acute;lučne ako o "neskorej modernite".Je pravda, e dnes naozaj sa nachádzame vo svete, kde dochádza k zániku absolútnych právd a vzniká nám miest ...

(7 pages) 37 0 0.0 Jan/2004

Subjects: Social Science Essays > Sociology

Medzinarodny marketing=globalny marketing

nosti marketingových znalostí, schopnosti shoférovania auta)" CHCEM IST NEIKAM KDE SOM ESTE NEBOL A CHCEM TAM NIECODOSIAHNUT"" CHCEM SA TAM ZVIDITELNIT NAJMA POMOCOU P E S T L E"M ...

(3 pages) 20 0 0.0 Feb/2006

Subjects: Businesss Research Papers > Marketing

Goticke umenie

ie sa teda začalo formovať v 12.storočí vo Francúzsku, a to v oblasti, kde architekti urobili prvé záva né pokusy. Tak treba spomenúť ch&o ... ;va né pokusy. Tak treba spomenúť chór s ochodzou v bazilike Saint-Denis, kde u okolo roku 1140 pou ili dômyselný systém rebrových klenieb, podopre ...

(6 pages) 16 0 4.0 Apr/2006

Subjects: Art Essays > Design Arts

Ludovit Stur- studentske roky

. Októbra 1815 v Zay Uhrovci.Základné vzdelanie získal v otcovej shkole,kde sa vzdelával a do dvanásteho roku.Roku 1827 odishiel shtudovať do Rábu ... dvanásteho roku.Roku 1827 odishiel shtudovať do Rábu na ni shie gymnázium,kde sa naučil maďarský a nemecký jazyk.V tomto povzbudivom prostredí, ...

(4 pages) 1201 0 0.0 Apr/2006

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

Jan Botto- Smrt Janosikova

Botto sa narodil 27.1.1829 vo Vyshnom Skalníku. Národne sa uvedomoval v Levoči, kde shtudoval na lýceu v čase, keď sem prishli trinásti Shtúrovi pr&i ...

(7 pages) 2305 0 0.0 Apr/2006

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

Pracovná Disciplína

e pri poslednom bode Český Zákonník prace sa odvoláva na § 82 kde sa hovorí o pracovnom nariadení. Tieto dva paragrafy – Český a Sl ... yacute;hodu lebo sa odvoláva na ďalší paragraf číže na ten kde je to viacej definovane. V Slovenské znenie tu výhodu nemá čiže j ...

(6 pages) 6 0 0.0 Nov/2007

Subjects: Law & Government Essays > Civil Rights