Essays Tagged: "kommer"

Peter Høeg analyse af to fortællinger fra "Fortællinger om Natten"

sh;ren. Han bad dem tage plads, da han havde noget vigtigt, han gerne ville tale med dem om. Hektor kommer med en længere beretning om sit liv og om sin far. Faderens navn var Ignatio Landstad R ... g flygte med ham til en afsidesliggende ø, hvor de hengiver sig til deres forbudte lyst. her kommer så den endelige konfrontation mellem Ignatio og sønnen Hektor, da Hektor finder ...

(13 pages) 45 0 4.3 Jan/1997

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

Kultursammanstød

aelig;ldre eller bedsteforældre bliver nostalgiske og begynder at mindes 'degode gamle dage', kommer de yngre generationer (som jeg anser mig for at være en delaf) ofte i tanke om nyttige ... så i skole omlørdagen...' Men man skulle måske spidse ører, når man kommer til 'i min tid var verdenikke så indviklet'. Hvis man lige bremser op og tænker o ...

(8 pages) 27 0 3.5 Jan/1996

Subjects: Social Science Essays > Controversial Issues

Foran Loven af Kafka

bestikkelse. Vogteren tager imod værdierne, men giver samtidig udtryk for, at manden ikke vil kommer ind af den grund. Der med siger Kafka, at lige meget hvor rig, man er, kan man ikke k& ...

(4 pages) 32 0 4.2 Jan/1997

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

Sagaer

alle den samme fortælleteknik. De fortæller kun hvad der kan ses og opleves direkte og kommer utroligt sjældent med direkte beskrivelser af følelser eller tanker. De kommer k ... klares med skæbnen er fra Saxos Danmarks Krønike om Rolf Krake. Han tror at svenskerne kommer på besøg i ærligt henseende. Men om natten efter velkomstfesten, overraske ...

(3 pages) 24 0 3.7 Feb/1996

Subjects: Humanities Essays > Classical Studies > Mythology

Japan

rkaste marknadseko-nomier och se vad som skiljer den mot Sverige. Jag valde inte USA utan Japan som kommer lite i skymundan mot den stora jätten i Väst.Jag kommer att ta upp lite om för ... nesystem som ger framåt anda och lojalitet bland de anställda i företaget(återkommer senare i ett av-snitt). De livstidsanställda gallras normalt bland de bästa akade-m ...

(16 pages) 157 0 3.3 Oct/1996

Subjects: Area & Country Studies Essays

Angreb på hellig ko. Omhandlende Jyllandspostens leder fra den 13/03/01 og brev til regeringen om brugerbetaling.

rgumentation har den fordel at man ikke kan sætte spørgsmålstegn efter noget der kommer fra en tilmed uafhængig ekspert. Først bruger forfatteren eksperternes mening ti ... erbrev:Afsender:Som del af den generation, på hvilkes skuldre byrden af de store generationer kommer til at hvile, skriver jeg angående den artikel der var i Jyllandspostens leder den 13/0 ...

(4 pages) 39 0 3.5 Mar/2002

Subjects: Social Science Essays > Political Science > Specific Policies

Beta-partiklers afbøjning i magnetfelt

lling er r=29±1. Denne formel gælder også relativistisk, altså når v kommer tæt på c.Når man arbejder med relativistiske hastigheder sker der forskelli ... tilsluttes elektromagneten med polsko. De to spoler forbindes serielt, så deres magnetfelter kommer til at vende samme vej. I samme kredsløb kobles et DMM, der måler strømst ...

(5 pages) 24 0 3.4 Jan/1994

Subjects: Science Essays > Physics

Dansk analyse af en leder i Information samt et indlæg til Chili om USA's nye metoder til at spore og likvidere terrorister. Karakter: 11 pil ned

e manifestere sig denne gang i drabet på de 6 terrorister i ørkenen i Yemen. Derudover kommer den ind på de fremtidige aspekter af USA's handling, som - ifølge artiklen - er ...

(5 pages) 23 0 4.6 Dec/2003

Subjects: Social Science Essays > Current Issues

Dansk stil om "De Nøgne Træer" af Tage Skou-Hansen. Karakter: 10

manen er hjemme ved Christian. Det er første gang Christian og Holger mødes, og Gerda kommer lidt senere. Derefter går hun i gang med at lave frokost, hvor hun synger tyske sange, ... sig, får Gerda færre og færre følelser for Christian. Til sidst, da Holger kommer til Gerda, efter Christian er blevet såret, regner hun også med, at Christian er ...

(5 pages) 21 0 5.0 Dec/2003

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

Svenska företag i världen; IKEA (under en undersökningsperiod)

studier. Gåvan användes till att etablera den egna affärsverksamheten. Namnet IKEA kommer från hans initialer (I.K.) plus den första bokstaven i Elmtaryd respektive Agunnar ... knad efter Tyskland och USA planerar att öppna nya varuhus i tio brittiska storstäder. De kommer att spendera 14 miljarder kronor och strategin att locka kunderna är att bygga varuhusen ...

(15 pages) 2168 0 0.0 Mar/2007

Subjects: Social Science Essays > Economics

Student In Sweden

rldens börser i väntan.Vad är det han gör då? Presidenten styr landet och kommer med lagförslag och budgetförslag som sen kongressen tar beslut om.Eftersom USA &aum ... tror på samma sak. Och man kan gå emot det egna partiet. Det kan bero på att man kommer ifrån olika delar av landet och kanske stödjer de som kommer ifrån samma del ...

(2 pages) 542 0 0.0 Feb/2008

Subjects: Social Science Essays > Political Science

the camera av Joel Backlund Det låg några bilder på

ovanför objektivet. Sökaren är ofta försedd med en lysram som visar hur bilden kommer att bli. Det finns dock en nackdel med denna typ av sökare, och det är att om man g ... kskameror. Genom att man ser motivet genom kamerans objektiv kan man hela tiden se exakt hur bilden kommer att bli, oavsett på vilket avstånd man arbetar på och vilken brännvidd ...

(3 pages) 598 0 0.0 Feb/2008

Subjects: Science Essays > Chemistry