Essays Tagged: "lagt"

Arbejdspsykoligi

un at opsummere problemstillingerne, men også de årsager og det miljø de er underlagt, i og med at en forbedring af disse aspekter jo er en forudsætning for at løse pro ... rsonalet tvungen til at gå tur med dem (da det er ulovligt at holde dem tilbage) osv.Det blev lagt til grund, at disse uformelle lederes velbefinde i høj grad kunne ses som en foruds&aeli ...

(18 pages) 30 0 4.0 Jan/1996

Subjects: Humanities Essays > Philosophy

Arbejdspsykoligi

un at opsummere problemstillingerne, men også de årsager og det miljø de er underlagt, i og med at en forbedring af disse aspekter jo er en forudsætning for at løse pro ... rsonalet tvungen til at gå tur med dem (da det er ulovligt at holde dem tilbage) osv.Det blev lagt til grund, at disse uformelle lederes velbefinde i høj grad kunne ses som en foruds&aeli ...

(18 pages) 27 0 3.0 Jan/1996

Subjects: Humanities Essays > Philosophy

Arbejdspsykoligi. Referer også til personlig erfaring

un at opsummere problemstillingerne, men også de årsager og det miljø de er underlagt, i og med at en forbedring af disse aspekter jo er en forudsætning for at løse pro ... rsonalet tvungen til at gå tur med dem (da det er ulovligt at holde dem tilbage) osv.Det blev lagt til grund, at disse uformelle lederes velbefinde i høj grad kunne ses som en foruds&aeli ...

(18 pages) 32 0 4.3 Jan/1996

Subjects: Social Science Essays > Education

"DEM" og "OS" - Grundloven og vedligeholdelse af 'dem' og 'os' ift. etniske minoriteter. En teoretisk diskussion.

lket forhold vi i forvejen har til disse. Dermed er identitet også et af de begreber, jeg har lagt særlig vægt på omkring konstitutionen og opretholdelsen af grænsen mell ... sh;rsforhold man har til sin folkegruppe. (Schierup 1993) Begrebet kultur er af den grund blevet tillagt en essens og et indhold, som gør kulturen til noget statisk og uforanderligt. Intet kunn ...

(14 pages) 40 0 3.7 May/2002

Subjects: Social Science Essays > Sociology

Ungdom, Overvekt og Sunn Slanking

så veldig mykje i seg sjølv, men det er ikkje helt jamt fordelt. Det er nokon som har lagt på seg mykje meir enn andre, men for dei fleste er det bare små justeringar i livss ...

(3 pages) 14 0 0.0 Jun/2004

Subjects: Social Science Essays