Essays Tagged: "Nielsen"

Snyd din næste. 'Nationen er korrumperet' af Hans Edvard Nørregård-Nielsen

in næsteI uddraget af teksten 'Nationen er korrumperet' af Hans Edvard Nørregård-Nielsen (HENN), skrives der en lang række synspunkter om det danske velfærdssamfunds pro ...

(4 pages) 30 0 4.0 Oct/1997

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

Christianity and the old testiment

nfluential Christian and Jewish theologians that the only genuine basis for morality is in religion(Nielsen 13). The morals and beliefs of children are greatly influenced by their home life. It is sad ...

(2 pages) 116 3 3.9 Dec/1996

Subjects: Humanities Essays > Religion & Faith > Christianity

Advantages of Commericals

ve a TV. Over 75,000,000 of TV sets are color. To how haw our lives depend on TV; according to A.C. Nielsen, America watches more than 7 hours per day. Many people say TV has many disadvantaged, like ...

(3 pages) 160 3 4.0 Mar/1995

Subjects: Businesss Research Papers > Marketing

What the Divine Command Theory means according to Emil Brunner and how Kai Nielsen objects to that theory.

aper I intend to explain what the Divine Command Theory means according to Emil Brunner and how Kai Nielsen objects to that theory. I plan to do this by an explanation of what Divine Command Theory is ... we will then be genuinely good humans. We will be good if we follow Gods commands.According to Kai Nielsen, a person who follows the ethics of a Humanist we would believe the following; that things c ...

(5 pages) 91 0 4.6 Oct/2002

Subjects: Humanities Essays > Philosophy > Comparative Philosophy & Ethics

"Television and Aggression"

and Aggression preface xii). Preschool children begin watching an average of 27hrs of TV per week. (Nielsen 1990). Parental limitations are usually not defined on what a child may select to watch. Twe ...

(5 pages) 119 2 4.4 Dec/2003

Subjects: Art Essays > Film & TV Studies

Analyse af "En Skidt Knægt" af forfatteren Bent Vinn Nielsen

"En Skidt Knægt"IntroduktionBent Vinn Nielsen, født i 1951 har skrevet en del socialrealistiske romaner og vandt bl.a. to priser og ... rinær humor, mærkværdigt i forhold til den reference/filosofiske humor, Bent Vinn Nielsen bruger igennem hele romanen.)2. Et andet knudepunkt i romanen er høstballet p ... ske forstå andre folk bedre når man hører om deres fortid. Jeg tror at Bent Vinn Nielsen ønsker, at vi påvirkes af denne roman så vi lærer at færdes i ...

(11 pages) 26 0 4.0 May/2004

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

Brud På Rammerne - en redegørelse for det ændrede samfund

Brud På RammerneTeksten, som denne redegørelse vil omhandle, er et uddrag af E. Stig Nielsens: Kroppen Her i Rummet Nu, som er udgivet i 1987. I uddraget, som nærmere bestemt omfa ... udt de traditionelle rammer, der før i tiden gav folk identitet og mening med livet. E. Stig Nielsen forsøger at forklare hvordan dette, mere eller mindre bevidste, brud med de faste ram ...

(2 pages) 15 0 0.0 Jun/2004

Subjects: Humanities Essays > Philosophy

Analyse af Bitte-Selgen

flashback videregives en stor del af handlingen i form af en dialog mellem Post An' Kjestin og Lone Nielsen, men fortælleren er stadig subjektiv, idet vedkommende bruger billedsprog til at beskr ... rson, vejer hendes gode egenskaber, som f.eks. taknemmelighed, mere end hendes mangler.Lone, Anders Nielsens kone, er ikke vigtig som person. Hun er snarer et billede på alle de bondekoner, der ...

(4 pages) 12 0 0.0 Dec/2004

Subjects: Literature Research Papers > European Literature

Interpersonal Behaviors of Substance Abusers.

in the treatment process of substance abusers is the therapeutic community, otherwise known as TC (Nielsen & Scarpitti, 1997). This type of treatment program is favored over other types because o ... sults in the awareness of one's actions, leading the abusers to makes substantial behavior changes (Nielsen & Scarpitti, 1997). Trust is an important key factor in rehabilitation because it smooth ...

(11 pages) 169 0 5.0 Dec/2005

Subjects: Social Science Essays > Psychology

Mental Models/Mindsets

ly tied to the extent to which a user's mental model matches and predicts the action of a system." (Nielsen, 1993). Thus, a way to explain Beadworks' idea to purchase AH prior to actually purchasing i ... n. Retrieved December 3, 2008, from http://www.tcd.ie/Psychology/Ruth_Byrne/mental_models/index.htmlNielsen, J. (1993). Mental models and usability. Retrieved December 5, 2008, from http://www.laurado ...

(4 pages) 407 0 3.0 Jan/2009

Subjects: Businesss Research Papers > Management

IBM Innovation

nges in the governing values or assumptions themselves, which ultimately lead to changes in action. Nielsen (1996) has further expanded Argyris' action-science framework by introducing another dimensi ... Argyris' action-science framework by introducing another dimension, triple-loop action learning. In Nielsen's (1996) formulation, triple-loop learning addresses not only instrumental actions (single-l ...

(18 pages) 85 0 0.0 Jun/2010

Subjects: Businesss Research Papers > Case Studies > Computer and Electronics Companies